LES

 

 

Volby do Evropského parlamentu 2024

 Člen předsednictva LES Adam Holub kandiduje do Evropského parlamentu s číslem 12 na kandidátce Starostové a osobnosti pro Evropu jako člen Liberálně ekologické strany. Češi dobře chápou, že je třeba chránit osobní svobody, vážit si krás naší krajiny a přírody, ale také vědí, odkud Evropě hrozí nebezpečí.

Adam kandiduje proto, že potřebujeme v Evropě zasvěcené lidi, kteří vědí, jak funguje EU a jsou si vědomi závažnosti jejích výzev. Hodlá se věnovat ochraně životního prostředí v Evropě a ve světě a vztahům se zeměmi na východ od nás.

„V obou těchto otázkách stojí Evropa na důležité křižovatce a obě témata jsou pod silným tlakem populistů,“ říká Adam Holub. „Mladí lidé se chtějí uplatňovat a naplňovat své sny,“ dodává.

Jeho záběr ale bude v případě, že se do Bruselu z 12. místa kandidátky, kterou vede Danuše Nerudová, dostane, daleko širší, protože se hodlá věnovat i ženám.

„Úspěch žen rovná se úspěchu celé společnosti,“ je si jistý Holub a deklaruje to, že se v Evropském parlamentu bude vždy zasazovat o rovné příležitosti.

 

Krajské volby 2024
Koncem ledna vznikla koalice pro volby do zastupitelstva Královéhradeckého kraje: Liberálně ekologická strana (LES) – STAROSTOVÉ – Hradecký demokratický klub (HDK) – TOP 09. Krajští předsedové koaličních stran: Jan Balcar (LES) – Rudolf Cogan (STAROSTOVÉ) – Pavlína Springerová (Hradecký demokratický klub – primátorka města Hradec Králové) – Matěj Ondřej Havel (TOP 09) – východočeský poslanec.
Případnou povolební koalici čtyřkoalice neuzavře s ANO a SPD.
Lídrem kandidátky bude náměstek hejtmana pro ekonomiku Rudolf Cogan (STAROSTOVÉ).
Aktuality

 

Ruská hrozba

Ochrana klimatu a životního prostředí

Nezávislost médií veřejné služby

Ochrana lidských práv všude na světě 

LES v médiích

Chci pomoci

Budeme velmi vděční za každou pomoc. Pokud máte chuť přispět ke zlepšení politické a společenské situace a ztotožňujete se s programovými zásadami Liberálně ekologické strany, uvítáme vaši pomoc. Budeme rádi, když vyplníte krátký formulář, s jehož pomocí navážeme kontakt a najdeme vhodnou formu spolupráce.

Děkujeme.

Vyplnit formulář

Financování strany

Strana LES má jasně nastaveno etické a transparentní prostředí pro financování. Pro zasílání darů má pouze jeden, transparentní účet u Fio banky, na kterém jsou vedeny všechny bezhotovostní operace, příjmy a výdaje. Pro zaslání členského příspěvku je určen speciální účet číslo 2001250078/2010 u Fio banky. 

Pokud není provedena identifikace nebo není podepsána v případě daru v hodnotě nad 20 000 Kč darovací smlouva, dar nelze přijmout. Účetnictví je vedeno v legálním účetním software a auditováno nezávislým auditorem.

Číslo účtu (Fio banka): 2200551842/2010
TRANSPARENTNÍ ÚČET

Darovací smlouva Finanční zprávy

Členské příspěvky

Členové LES platí roční členský příspěvek ve výši 450 Kč. Členské příspěvky se zasílají na účet číslo:

2001250078/2010  (Fio banka)

Do zprávy pro příjemce, prosím, uveďte jméno člena, za kterého se příspěvky platí.

Manifest LES

Naším politickým cílem je vytváření, nepřetržitá kultivace a ochrana prostředí rovných příležitostí pro všechny. Jsme liberálové. Jsme si vědomi, že i v demokracii trvale hrozí, že se určitá skupina bude snažit vytvářet podmínky pro ni výhodnější, což bude znevýhodňovat ostatní. Historie nás učí vyvarovat se toho, aby získala moc jediná skupina obyvatel, ať již z důvodů rasových, náboženských, rodinného původu či jakýchkoli jiných. Proto budeme vytvářet a chránit rovné šance a rovné konkurenční demokratické prostředí pro všechny. Budeme bránit vzniku a moci monopolů nejen v ekonomické oblasti, ale budeme hájit i svobodu a nezávislost médií veřejné služby na byznysu i politice.

Kompletní manifest

Chci se stát členem

Velmi si vážíme každého, kdo se ztotožňuje s politickým posláním Liberálně ekologické strany, které je formulováno v Manifestu LES. Rádi v našich řadách přivítáme angažované občany, kteří chtějí pomoci s naplňováním programu LES, nikoli však ty, kteří v politice vidí možnost naplňovat své byznysové záměry, vytvářet klientelistické vazby či upřednostňovat osobní zájmy nad veřejný zájem.

Jako člen nebo členka Liberálně ekologické strany budete mít možnost aktivně se zapojit do činnosti strany, budete mít právo volit její zástupce nebo být sami voleni do jejích orgánů.

Pro vstup do Liberálně ekologické strany je třeba vyplnit krátký formulář. Na jeho základě se s Vámi spojíme.

Členská přihláška

„Staň se tou změnou, kterou chceš vidět okolo sebe“, Mahátma Gándhí

Možná podobně jako já cítíte, že po více než čtvrt století od Sametové revoluce stojí naše země na politickém a společenském rozcestí. Možná si někteří vzpomínáte na pocity, které jsme měli, když se hroutila totalita. Radovali jsme se, měli velké plány a doufali, že za dvacet let budeme standardní demokracií s rozvinutým smyslem pro spravedlnost a úctou k hodnotám, jakými jsou svoboda a rovnost šancí. Věřili jsme, že budeme žít život v pravdě. Možná si někteří pamatujete knihu Václava Havla „Letní přemítání“. Také on snil o budoucnosti, naší dnešní současnosti. Máte-li čas, nalistujte si pár stránek v této knize a přemýšlejte se mnou, jak dalece se sny a realita rozcházejí.

Každý na vzniklou situaci reagujeme jinak, já jsem se spolu s dalšími lidmi rozhodl k aktivnímu angažmá. Chceme se pokusit o návrat stranictví jasných idejí, které by mohly nahradit dnes převažující pojetí politiky jako byznysu a souboje reklamních strategií. Věříme, že je zde prostor pro politiku s jasným programem, bez oportunních kliček a populistických výkřiků, pro politiku založenou na transparentním a poctivém financování.

 

Budeme hledat propojení liberálně ekonomického modelu s moderní ekologickou politikou. Vycházíme z toho, že naše svobody nekončí pouze tam, kde zasahujeme do svobod druhého, ale že musíme ctít a chránit i svobody budoucích generací. Cítíme odpovědnost za kvalitu života nejen nás a našich dětí, ale budoucích generací a planety Země jako celku.

Na základě výše popsaného přesvědčení došlo v srpnu 2013 k založení Liberálně ekologické strany a možná vy nebo vaši přátelé jste podepsali petici za její vznik. Dovolte mi, abych vám jménem celého petičního výboru poděkoval.

Věnovali jsme čas diskusím nad dokumentem, který by měl být jakousi ústavou ekologického liberála. Nadčasový text, který zajistí, že strana bude vždy ctít a prosazovat základní liberální a ekologické principy. Více v našem Manifestu.

 

V předčasných volbách jsme se rozhodli nekandidovat, ale nezaháleli jsme. V tuto chvíli se naše činnost rozbíhá naplno. O víkendu 15. a 16. února se v Praze uskuteční programová konference a ustavující sněm strany. Vše je připraveno pro přijímání přihlášek a vytváříme také prostor pro podporovatele (nestraníky), kteří se zapojí do našeho diskusního Liberálního fóra.

Dovoluji si vás oslovit s nadějí, že vám mohou být naše cíle blízké a rád bych vás pozval ke spolupráci. Další informace naleznete na této webové stránce.

Děkuji za čas, který jste tomuto textu věnovali. Pokud vás oslovil natolik, že se rozhodnete navázat s Liberálně ekologickou stranou užší kontakt nebo se stát členem či členkou, pak splnil svůj účel a těším se na osobní setkání.

Za petiční výbor vám přeji vše dobré nejen v tomto roce.

Martin Bursík

Memorandum o ochraně životního prostředí LES a TOP 09

Skupina tří exministrů a další experti LES a TOP 09, kteří se zabývají ochranou životního prostředí, vytvořili zásadní dokument. Memorandum o životním prostředí ukazuje směr i konkrétní priority, které by se měly do budoucna realizovat v ochraně přírody České republiky. Priority Memoranda budou zástupci TOP 09 a LES prosazovat v budoucí vládě či v parlamentu. Memorandum chce prosadit nově ochranu lučních biotopů, zvýšit podíl oblastí s divokou přírodou, rozšířit soustavu národních parků o NP Křivoklátsko a NP pro říční krajinu Litovelského Pomoraví, zlepšit stav lesů nebo upravit dotační politiku. Experti také navrhují přijmout Plán postupné dekarbonizace české energetiky se závaznými termíny pro odstavování uhelných elektráren i tepláren a Národní program rozvoje čisté elektromobility.

Memorandum o ochraně životního prostředí

 

Kontakt

Pokud se s námi chcete spojit, využijte prosím tento kontaktní formulář.

Jméno a příjmení *

E-mail *

Zpráva *

Kontakt: tomas.pikola@stranales.cz |    Podpořte nás na Facebooku: facebook.com/stranales.cz

 

Příští volby už budou o klimatu!