Evropská komise zveřejnila balíček směrnic, které mají zajistit snížení emisí o 55 % do roku 2030 a nulové emise skleníkových plynů do roku 2050

Evropská komise zveřejnila balíček směrnic, které mají zajistit snížení emisí o 55 % do roku 2030 a nulové emise skleníkových plynů do roku 2050

Změna klimatu a zhoršování životního prostředí představují pro Evropu a celý svět existenciální hrozbu. K překonání těchto výzev vznikla Zelená dohoda pro Evropu, která má Unii transformovat na moderní, konkurenceschopnou ekonomiku.

Zelená dohoda pro Evropu nastiňuje směřování naší společnosti po pandemii COVID-19. Na realizaci jejích cílů půjdou investice ve výši 1,8 bilionu eur v rámci programu oživení NextGenerationEU a sedmiletého rozpočtu EU.

14. července 2021 zveřejnila Evropská komise klíčový balíček směrnic, které mj. zavádí uhlíkové clo pro podniky vyvážející do EU neekologicky vyráběné průmyslové produkty.

Evropská komise dále plánuje rozšířit systém emisních povolenek. Nově se bude platit za znečišťování vzduchu ze silniční a lodní dopravy či vytápění budov, a to prostřednictvím povolenek. V rámci celého balíčku klimaticky šetrných opatření  počítá s vytvořením fondu, který bude kompenzovat očekávané zdražení tepla či pohonných hmot.

Pokud všechny změny schválí členské státy a Evropský parlament, začnou platit od roku 2026.