Otevřený dopis premiérovi ČR Andreji Babišovi zde dne 17. listopadu 2020 v souvislosti s ohrožením nezávislosti klíčového veřejnoprávního média – České televize

Otevřený dopis premiérovi ČR Andreji Babišovi zde dne 17. listopadu 2020 v souvislosti s ohrožením nezávislosti klíčového veřejnoprávního média – České televize

Rada ČT 12. listopadu 2020 odvolala dozorčí radu České televize. 17. listopadu 2020

Pane premiére České republiky,

jsme hluboce zneklidněni brutálním zásahem některých členů Rady České televize do média veřejné služby v době, která, podle Vás, je nejtěžším obdobím v naší novodobé historii. Rada České televize odvolala celou dozorčí komisi České televize. Tento krok vykonala, aniž ho ohlásila v programu své schůze a aniž se mohli členové dozorčí komise bránit. Žádné odůvodnění není ani v usnesení.

Členka Rady a iniciátorka odvolání Hana Lipovská ještě 2. září oznámila, že pro odvolání dozorčí komise nejsou důvody. Podle našeho názoru si Rada České televize nejnovějším rozhodnutím počínala neuváženě a nejednala s péčí řádného hospodáře. Odvolala dozorčí komisi před koncem kalendářního roku, kdy se připravuje a schvaluje rozpočet a uzavírá se rok 2020, ovlivněný dopady pandemie na ekonomiku. Ocitla se navíc v přímém rozporu se zákonem. Člena dozorčí komise lze odvolat jen: a) přestal-li splňovat předpoklady pro výkon funkce, b) narušil-li závažným způsobem důstojnost funkce nebo dopustil-li se takového jednání, které zpochybňuje jeho nezávislost nebo nestrannost při výkonu funkce. Nic takového Rada ČT neuvedla. Zákon také nepřipouští odvolání dozorčí komise jako celku. Rada ČT se navíc dopustila závažné procesní chyby v hlasování. Jednací řád Rady ČT neumožňuje hlasovat mimo fyzickou přítomnost na zasedání rady. Jsme také šokováni požadavkem Rady ČT, aby vedení televize předkládalo seznamy novinářů, kteří jsou vnímáni negativně. To je zcela mimo pravomoci Rady ČT.

V dnešní obtížné situaci potřebují naši občané orientaci v nepřehledném světě a také pomoc. Zastáváme názor, že Česká televize v tomto smyslu obstála: připravila pravidelné vzdělávací a výchovné projekty pro děti, otevřela vysílání kanálu pro seniory, poskytovala pravidelné a vyčerpávající zpravodajství o situaci a šířila vstřícný a podpůrný postoj k vládním protikrizovým opatřením. Při současném uzavření divadel, koncertních sálů, kin a při nemožnosti sdružovat se a veřejně kulturně žít představuje každý neuvážený krok Rady České televize vážné ohrožení výkonu tohoto jedinečného média veřejné služby.

Ve vládním prohlášení jste se zavázali: „V oblasti veřejnoprávního vysílání budeme důsledně podporovat nezávislost médií prostřednictvím Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a Rad České televize a Českého rozhlasu.“ Jak se veřejnost dozvěděla z mailu předsedy volebního výboru Stanislava Berkovce, kritériem pro zvolení do Rady ČT je kladný vztah k Vám osobně a k hnutí ANO (!). Vzhledem k nadcházejícímu volebnímu roku je pravděpodobné, že mocenské ovládnutí televize veřejné služby vyvolá značné pnutí a protesty ve společnosti.

Chceme Vás upozornit na tuto společensky nesmírně nebezpečnou situaci a apelovat na Vás, abyste našel způsob, jak zabránit její další eskalaci a zajistit podporu nezávislosti médií veřejné služby. Současně jsme přesvědčeni, že někteří radní by pro porušení zákona měli být odvoláni.

17. listopadu 2020

Za správnost podpisů ručí:

doc. Břetislav Rychlík, režisér, vysokoškolský učitel, Brno

doc. MgA. Olga Sommerová, filmová režisérka, Praha

Občané, koncesionáři médií veřejné služby:

MUDr. Jiří Rohel, lékař, Velehrad

Jáchym Topol, spisovatel, signatář Charty 77, Praha

Mgr. Hana Veronika Konvalinková, učitelka, Počátky

doc. PhDr. Milan Uhde, spisovatel, signatář Charty 77, bývalý předseda Rady ČT, Brno

Mons. Václav Malý, biskup, signatář Charty 77, Praha

Soňa Červená, operní pěvkyně a herečka, zakladatelka Nadačního fondu Soni Červené, Praha

Jiří Suchý, herec, ředitel Divadla Semafor, Praha

František Lukl, předseda – Svaz měst a obcí, Kyjov

Jiří Grygar, astrofyzik, bývalý předseda Rady ČT (1992–1997), Praha

JUDr. Josef Holcman, spisovatel, Zlín

Ing. Jan Vaculík, obchodnětechnický pracovník a divadelní amatér, Dobřichovice

Jiří Pavlica, hudebník, skladatel, Staré Město

Jan Svěrák, režisér, Praha

Iva Květoňová, evangelická farářka pro mládež, Nostislav

Libor Pešek, dirigent, Praha

Helena Třeštíková, režisérka, Praha

Boleslav Polívka, herec, režisér, divadelní principál, Olšany

Prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D., teolog, Praha

Karel Steigerwald, dramatik, bývalý člen Rady ČT (1992–1997), Vonoklasy

JUDr. Eliška Wagnerová, Ph.D., bývalá ústavní soudkyně, Brno

Doc. JUDr. Petr Pithart, dr.h.c., bývalý premiér a předseda Senátu, signatář Charty 77, Praha

Ing. René Levínský, PH.D., vědec, Praha

MUDr. Miroslav Adámek, lékař, Zlín

PhDr. Jana Horváthová, ředitelka Muzea romské kultury, Brno

Anna Šabatová, bývalá ombudsmanka, Praha

Prof. Mgr. Jindřich Štreit, fotograf, vysokoškolský pedagog, Sovinec

Karel Karika, vedoucí Domu sv. Markéty, Oblastní charita, Ústí nad Labem

prof. RNDR. Helena Illnerová, DrSc., bývalá předsedkyně Akademie věd, biochemička, Praha

Asociace českých profesionálních divadel – předseda Stanislav Máša

Michael Kocáb, hudebník, Praha

Mgr. Jiří Kratochvil, spisovatel, signatář Charty 77, Moravský Krumlov

Prof. Libor Grubhoffer, vysokoškolský pedagog, České Budějovice

Jakub Keller, evangelický farář, Horní Čermná

Arnošt Wagner, novinář, bývalý člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, Brno

Ludmila Ministrová, majitelka rodinné firmy, Pardubice

Svatopluk Karásek, evangelický farář, bývalý člen Rady ČT, signatář Charty 77, Praha

Prof. MgA. Arnošt Goldflam, režisér, dramatik a herec, Praha

Mgr. Miroslava Rohelová, učitelka, Velehrad

Mgr. Eda Kriseová, spisovatelka, Praha

Prof. PhDr. Petr Oslzlý, divadelník, vysokoškolský učitel, Brno

Jaroslav Veis, novinář, Praha

Mgr. Tomáš Pasterný, ředitel IT firmy, Zlín

prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc., ředitel Parazitologického ústavu BC AVČR, Praha

Josef Janíček, umělecký vedoucí The Plastic People of the Universe, Karlík

prof. RNDr. Pavel Jungwirth, Ph.D., předseda Učené společnosti ČR, Praha

Petr Uhl, bývalý člen Rady ČT (2003–2009), Praha

Aleš Máchal, ekopedagog, Brno

Mgr. Petr Placák, historik, Praha

Ondřej Halama, evangelický duchovní a písničkář, Turnov

Aleš Březina, skladatel, Praha

Ing. Jiří Kotek, Karlovy Vary

PhDr. Monika MacDonagh Pajerová, diplomatka, vysokoškolská pedagožka, Praha

Jiří Šesták Ph.D., ředitel Muzea paměti 20.století, České Budějovice

Lenka Šestáková, herečka a pedagožka, České Budějovice

Fero Fenič, režisér, prezident MFF Praha-Febiofest, Praha

Jan Jun, farář ČCE, Horní Vilémovice

Petr Minařík, nakladatel, ředitel Měsíce autorského čtení, Brno

Eliška Balzerová, herečka, Praha

Lída Rakušanová, novinářka, Praha

PhDr. Zdeněk Papoušek, pedagog, Brno

Tomáš Peszynski, Puls of Europe, Praha

Josef Platz, režisér, Praha

Mgr. Jiří Rohel, lektor a tlumočník, Brno

PhDr. Jan Foll, publicista, Praha

Prof. PhDr. Jan Bernard, CSc., vysokoškolský učitel, filmový teoretik, Praha

Zina Hamon Freundová, lektorka angličtiny, signatářka Charty 77, Praha

Prof. Jaroslav Brabec, režisér, kameraman, vysokoškolský pedagog, Praha

Ivana Plíhalová, herečka, Olomouc

Mgr. Jiří P. Kříž, publicista, divadelní, literární kritik, člen Českého PEN klubu, Praha

Daniel Pešta, vizuální umělec, Praha

František Kostlán, publicista, Praha

PhDr. Monika Rychlíková, scenáristka, režisérka, Brno

Jan Hrušínský, ředitel Divadla Na Jezerce, Praha

Prof. PhDr. Vladimír Just, publicista, vysokoškolský pedagog UK, Praha

Ondřej Havelka, zpěvák, režisér, Praha

Ing. Jan Štern, producent, Praha

Mgr. Hynek Tkadleček, evangelický farář, Horní Dubenky

Prof. Dadja Altenburg Kohl, lékařka, zakladatelka Musea Montanelli, Praha

Věra Roubalová Kostlánová, psychoterapeutka, signatářka Charty 77, Praha

Jan Hřebejk, režisér, Praha

Ing. Vlasta Chromá, občanská aktivistka, Benešov

Akad. arch. Ivan Adam, architekt, Prášily

Ing. Vladimír Zikmund, synodní kurátor Českobratrské církve evangelické, Praha

PhDr. Kateřina Bursíková, politoložka, podnikatelka, Praha

Jaroslav Bahník, podnikatel, Sadská

Eva Blažíčková, taneční pedagožka, choreografka, Prášily

Kateřina Žlebková, výtvarnice, Olomouc

Jan Keřkovský, evangelický farář, Jihlava

Mgr. Michael Žantovský, ředitel Knihovny Václava, Praha

Jiří Žlebek, sochař, Olomouc

doc. PhDr. Zdeněk Pinc, vysokoškolský pedagog UK, signatář Charty 77, Praha

Jan Urban, vysokoškolský pedagog, signatář Charty 77, Praha

Vlasta Urbanová, ředitelka chráněné dílny, Praha

Iva Šmídová, socioložka, Masarykova univerzita, Brno

Mgr. Igor Stránský, režisér, Salaš

Ing. Stanislav Hamr, podnikatel, důchodce, Praha

Ing. Daniel Vavřík, Ph.D., vedoucí vědecký pracovník ÚTAM, Akademie věd ČR, Praha

MgA. Vladimír Morávek, divadelní a filmový režisér, Lomnice u Rýmařova

Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické

Martin Reiner, nakladatel a spisovatel, Brno

Mgr. Jan Kalvoda, advokát, Praha

RNDr. Dagmar Havlová, CSc., podnikatelka, Praha

Prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., vysokoškolský učitel, děkan fakulty, Brno

Josef Kubáník, herec, Uherské Hradiště

doc. Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D., architektka, vysokoškolská pedagožka, Praha

Tereza Boučková, spisovatelka, signatářka Charty 77, Praha

Akademický sochař Petr Skála, restaurátor, Sadská

Martin Bursík, ekolog, býval ministr životního prostředí, Praha

David Sedláček, evangelický farář, Miroslav

MgA. Zdeněk Janál, dramaturg Divadla JKT, Plzeň

RNDr. Scarlett Vasiluková Rešlová, CSc.,vysokoškolská pedagožka, Praha

Ing. Bohumil Kos, ekonom, Pardubice

Dr.ing. Ladislav Heryán, Th.D., SDB, římskokatolický kněz, salesián, Praha

Martin Hausenblas, MBA, podnikatel, Ústí nad Labem

doc. Mga. Michal Zetel, režisér, Brno

Štěpán Hájek, evangelický farář, Brno – Husovice

Jitka Vodňanská, psycholožka, Praha

Václav Němec, filosof a vysokoškolský pedagog, Praha

Ljuba Václavová, filmová dokumentaristka, Praha

Ondřej Trojan, filmový režisér a producent, Praha

Zdeněk Svěrák, scenárista a herec, Praha

MgA Yvetta Srbová, ředitelka Divadla v Řeznické, Praha

Kateřina Tučková, spisovatelka, dramatička, historička umění, Brno

Ing. Bedřich Koutný, bezpečnostní poradce, signatář Charty 77, Zlín

doc. Ing. Fedor Gál, sociolog a publicista, Praha

Hana Ulrychová, zpěvačka, Kuřim

David Smečka, hudební skladatel, herec, Brno

Michal Stránský, grafický designér, Staré Město

Petr Janyška, nezávislý publicista, bývalý velvyslanec, Praha

Mgr. Eliška Rothová, psychoterapeutka, supervizorka, Praha

Ing. Alexandr Kobranov, podnikatel, Černošice

Bc. Alice Stuchlíková, OSVČ, Brno

PhDr. Josef Herman, CsC., redaktor a teatrolog Praha

Daniel Matějka, farář ČCE, Moraveč

Petr Hruška, básník, Ostrava

doc. Vladimír Merta, Ing.arch., písničkář, Praha

Martin Palouš, vysokoškolský učitel, signatář Charty 77, Praha

Mgr. Ondřej Macek, PhD., vysokoškolský učitel, evangelický farář, Nosislav

doc. Ing. arch. Ivan Wahla, architekt, Brno

Petr Turecký, farář ČCE, Pelhřimov

Josef Patočka, novinář, Brno

prof. MgA. Ivo Krobot, režisér, vysokoškolský pedagog, Brno

Michael Pfann, Ph.D., farář ČCE, Vrchlabí

doc. Ing.arch. Tomáš Rusín, architekt, Brno

PhDr. Miroslav Balaštík, PhD., šéfredaktor časopisu Host

Mgr. Pavel Jungmann, nakladatel, Zlín

Ing. Jarmila Poláková, producentka, Praha

MgA. Anna Johnson Ryndová, střihačka, Praha

Petr Pivoňka, farář a senior Východomoravského seniorátu ČCE, Zlín

MgA. Jan Cimr, umělecký šéf Divadla Polárka

Markéta Slámová, evangelická farářka, Světlé u Valašského Meziříčí

Mgr. et Mgr. Marek Vácha, PhD., vysokoškolský učitel, Praha

Ing. Hana Holcnerová, pečující o manžela, signatářka Charty 77, Jeseník

doc. MUDr. PhDr. Jan Payne, PhD., bioetik, vysokoškolský pedagog, Praha

RNDr. Magda Špetíková, učitelka, Brno

Vlasta Galerová, dramaturgyně a pedagožka, Praha

Karel Kříž, režisér, Praha

Jarmila Řezníčková, farářka ČCE, Brno-Heršpice

Martin Věchet, zakladatel a pořadatel Open Air Festivalu Trutnoff Brno On, živnostník, Trutnof

Mgr. Eva Navrátilová, terapeutka, ekoložka, Malá Úpa – Pomezní Boudy

prof. Mgr. Jan Gogola, vysokoškolský učitel, Salaš

Mgr. Jakub Kašpar, výpomocný kazatel ČCE, Vrchlabí

Filip Keller, evangelický farář, Svitavy

Mg. Tomáš Matějovský, farář a senior ČCE, Děčín

PhDr. ing. Jan Vodňanský, básník a vysokoškolský pedagog, signatář Charty 77, Praha

prof. RNDr. Jan Čermák, vysokoškolský pedagog, Brno

Ing. Jitka Čermáková, výzkumná pracovnice, Brno

MgA. Markéta Špetíková, dramaturgyně, Brno

Jiří Hradil, hudebník a hudební skladatel,

Jaroslav Hutka, písničkář, Praha

PhDr. Jana Kalousková, ředitelka knihovny, Letohrad

Mgr. Václav Vacek, farář, Letohrad

PhDr. Marie Chaloupková, historička umění, Uherské Hradiště

Petr Zelenka, dramatik a režisér, Praha

Mgr.Jan Baltus, technický novinář, bývalý šéfredaktor Technického týdeníku, Brno

Mgr.Marie Baltusová, profesorka gymnázia, Brno

Martin Vidlák, archivář, Praha

Josef Dodo Gombár, režisér, vysokoškolský učitel, Zlín

Ak. arch. David Vávra, architekt a herec, Praha

Jiřina Šiklová, socioložka, signatářka Charty 77, Praha

Dopis byl odeslán 17. listopadu 2020

 

Foto: Hans Štembera