Podepište petici za nezávislost České televize „Odvolejte členy Rady ČT a respektujte právní řád!“ a pošlete ji dál

Podepište petici za nezávislost České televize „Odvolejte členy Rady ČT a respektujte právní řád!“ a pošlete ji dál
Střet zájmů premiéra Andreje Babiše  je enormní problém, který se netýká jen jedné osoby, ale v mnoha případech ospravedlňuje problémy další. Meze se posouvají, a tak je dnes možné třeba to, že v nezávislé Radě ČT, do které podle Volebního výboru „nemají poslanci zasahovat svou politickou mocí“, je radní ve střetu zájmů. Touto radní je třeba Hana Lipovská, jak se dočtete v petici. Hana Lipovská zákon o ČT § 5 porušuje. Je členkou správní rady Institutu svobody a demokracie, z.ú. „Člen Rady nesmí vystupovat nebo působit ve prospěch jiných skupinových zájmů,“ říká zákon. Hana Lipovská veřejně vystupuje ve prospěch Institutu svobody a demokracie, kde pracuje. Jménem institutu spolupodepsala (spolu se zakladatelkou a prezidentkou ISD Janou Bobošíkovou) dopis Radě Evropy. Dále je členkou spolku Lidice Memory. Přesto se protizákonně pokoušela několikrát v Radě ČT zasahovat do práce novinářů v pořadu Reportéři ČT s názvem Historie na přání, zabývajícím se neznámou stránkou historie Lidic.
Přečtěte petici, podepište ji a pošlete ji, prosím, dál. Je to to nejmenší, co můžeme udělat, zároveň je to jedna z mála možností, které jako občané máme.  Děkujeme Břetislavu Rychlíkovi a Olze Sommerové za formulaci petice a Stojím za ČT za spoluautorství.
Děkujeme!

https://www.petice.com/radact?u=6574431&uv=31152973