Poslankyně Olga Sommerová navrhuje odvolat Hanu Lipovskou z Rady České televize a Josefa Nerušila z Rady Českého rozhlasu, neboť kandidují ve sněmovních volbách, což je neslučitelné s pozicí v radě médií veřejné služby

Poslankyně Olga Sommerová navrhuje odvolat Hanu Lipovskou z Rady České televize a Josefa Nerušila z Rady Českého rozhlasu, neboť kandidují ve sněmovních volbách, což je neslučitelné s pozicí v radě médií veřejné služby

Existuje důvodné podezření, že Lipovská a Nerušil tím porušili zákony o České televizi a Českém rozhlasu.

Olga Sommerová písemně požádala předsedu Volebního výboru Stanislava Berkovce o zařazení dvou bodů programu na následující řádné jednání Volebního výboru začátkem září:

1. Odvolání paní Hany Lipovské z Rady České televize pro důvodné podezření z porušení zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, resp. z důvodu střetu zájmů a etické kolize jednání paní radní v situaci, kdy kandiduje do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za konkrétní politický subjekt, jehož program a zájmy se zavázala hájit.

2. Odvolání pana Josefa Nerušila z Rady Českého rozhlasu pro důvodné podezření z porušení zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, resp. z důvodu střetu zájmů a etické kolize jednání pana radního v situaci, kdy kandiduje do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za konkrétní politický subjekt, jehož program a zájmy se zavázal hájit.

Praha 2. srpna 2021

V zákoně o ČT se píše toto: „Členství v Radě je neslučitelné s funkcí prezidenta republiky, poslance nebo senátora, člena vlády, soudce, státního zástupce, člena Nejvyššího kontrolního úřadu, člena bankovní rady České národní banky, s jakoukoli funkcí ve veřejné správě, s funkcí člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, člena Rady Českého rozhlasu, člena Rady České tiskové kanceláře, s funkcí generálního ředitele Českého rozhlasu a s funkcí člena dozorčí komise České televize nebo člena dozorčí komise Českého rozhlasu.

… Člen Rady nesmí zastávat žádnou funkci v politických stranách, politických hnutích nebo občanských sdruženích, ani nesmí při výkonu své funkce v Radě jejich jménem vystupovat nebo působit v jejich prospěch nebo ve prospěch jiných skupinových zájmů.“

Lipovská sice není poslankyní ani funkcionářkou politické strany, ale pokud se uchází o hlasy voličů, vystupuje a působí ve prospěch konkrétní politické strany, za kterou kandiduje.