Praha schválila klimatický plán a vydala se na cestu k uhlíkově neutrální metropoli. Do roku 2030 investuje 230 miliard korun do 69 opatření pro snížení emisí oxidu uhličitého o 45 procent

Praha schválila klimatický plán a vydala se na cestu k uhlíkově neutrální metropoli. Do roku 2030 investuje 230 miliard korun do 69 opatření pro snížení emisí oxidu uhličitého o 45 procent

Předseda Komise Rady hl. m. Prahy pro udržitelnou energii a klima Martin Bursík: „Struktura klimatického plánu vychází z podrobné analýzy aktuálních výzev v oblasti boje proti změně klimatu. Zvolil jsme tento komplexní přístup právě s ohledem na provázanost jednotlivých oblastí. Racionální řešení v cirkulární ekonomice se v jistých aspektech může dotýkat i projektů v sekci udržitelných budov a vice versa. Žádný projekt není izolovaný – všechny jsou součástí většího schématu.“

Dokument je jak vlastním strategickým dokumentem metropole k přijetí opatření ke snížení klimatických dopadů města, tak naplněním mezinárodního závazku Paktu starostů a primátorů. Zároveň tvoří klíčový podklad pro čtyři zásadní pilíře klimaticky odpovědné politiky města – udržitelnou energetiku a správu budov, udržitelnou mobilitu, cirkulární ekonomiku a adaptační opatření.

Hl. m. Praha se usnesením zastupitelstva č. 39/1 ze dne 6. 9. 2018 připojila k mezinárodní iniciativě Covenant of Mayors for Climate and Energy (Pakt starostů a primátorů).  Klimatický závazek hl. m. Prahy, kterým byl potvrzen a navýšen příslib snížení produkce emisí skleníkových plynů na území hl. m. Prahy, zejména CO2, o 45% v porovnání s rokem 2010.

Podle klimatického plánu má Praha do roku 2030 investovat zhruba 230 miliard korun do 69 opatření zaměřených na snížení emisí oxidu uhličitého v metropoli o 45 procent, k čemuž se město zavázalo v roce 2019.

Plné znění dokumentu je ke stažení na webových stránkách Klimatického plánu zde:

https://klima.praha.eu/cs/klimaplan-v-kostce.html