Nejvíc peněz z Národního plánu obnovy půjde na zelenou transformaci. Vláda ČR musela výrazně navýšit peníze na řešení dopadů klimatických změn pod tlakem ze strany EU

Nejvíc peněz z Národního plánu obnovy půjde na zelenou transformaci. Vláda ČR musela výrazně navýšit peníze na řešení dopadů klimatických změn pod tlakem ze strany EU

To zahrnuje investice do obnovitelných zdrojů energie, čisté mobility, nízkouhlíkové technologie, účinnější nakládání s energií, snižování emisí a cirkulární ekonomiky.  Jednotlivá opatření již schváleného Národního plánu obnovy na roky 2021-2023 se tak budou zaměřovat na podporu nových technologií či provedení  optimalizace v rámci malého a středního podnikání. Jednou z hlavních priorit EU  je zelenější, nízkouhlíková a odolná Evropa.

Národní plán obnovy (NPO) na roky 2021-2023 bude pomáhat řešit hospodářské a sociální dopady pandemie koronaviru a zajistit, aby ekonomiky uskutečnily ekologickou a digitální transformaci a staly se udržitelnějšími. Do České republiky přijde 200 mld. Kč s tím, že cca 172 mld. Kč má být z grantů Evropské unie (EU) a 28 mld. Kč z národních zdrojů.

Největší část, zhruba  91 miliard korun (konkrétně 90 726 mil. korun), je určena na infrastrukturu a  zelenou transformaci. Na klimatické projekty tak půjde  41 procent z celkové sumy, výdaje na digitální transformaci budou zhruba poloviční – 23 procent. Další peníze jsou určeny na vzdělávání, podnikání  a trh práce, vývoj a inovace, podporu zdraví a odolnosti obyvatelstva.

Zelená tranzice bude zaměřena  na renovaci budov, snižování spotřeby energie, výměnu nevyhovujícího vytápění, ochranu ovzduší,  moderní veřejné osvětlení, rozvoj zdrojů energie nahrazující uhlí,  obnovení lesů po kůrovci, více recyklace, méně plýtvání, lepší nakládání s vodou a další priority.

Značné prostředky budou vynaloženy na rozvoj čisté mobility, v rámci které by se měly budovat dobíjecí stanice na elektromobily a podporovat nízkoemisní a bezemisní vozidla na alternativní paliva. Bude podporován nákup vozidel na alternativní pohon (elektřina, vodík, CNG, LNG a plug-in hybridy), zejména silniční vozidla kategorie – L (dvou – čtyřkolová vozidla), M1 (osobní), M2 a M3 (minibus/bus), N1 a N2 a N3 (nákladní).

Jedná se o financování více než 5 000 vozidel s nízkými emisemi pro veřejný a podnikatelský sektor z evropských fondů, rozmístění více než 4 500 elektrických nabíjecích stanic, zlepšení železniční infrastruktury a vybudování 90 km cyklostezek. Podpora čisté mobility z grantů EU  bude činit 1,1 miliardy EUR.

com-2021-419-czechia_factsheet_en