Aby Česko dosáhlo na 180 miliard z EU v rámci Národního plánu obnovy, musí vyřešit systémový problém se střetem zájmů premiéra Babiše, který  podle evropských auditorů stále ovládá holding Agrofert

Aby Česko dosáhlo na 180 miliard z EU v rámci Národního plánu obnovy, musí vyřešit systémový problém se střetem zájmů premiéra Babiše, který  podle evropských auditorů stále ovládá holding Agrofert

Země EU společně reagují nejen na pandemii, ale zároveň na nutnost ochrany klimatu a udržitelné energetiky, restartují a modernizují ekonomiku. Kvůli pandemii COVID-19 prochází evropská a česká ekonomika obdobím recese. Podle předběžného odhadu, který zveřejnil Český statistický úřad klesla česká ekonomika v prvním letošním čtvrtletí meziročně o 2,1 procenta.

Národní plán obnovy má řešit hospodářské a sociální dopady pandemie koronaviru a zajistit ekologickou a digitální transformaci Česka.

České úřady podle Evropské komise budou muset v příštích měsících dodržet kritéria stanovená pro ochranu peněz EU před střetem zájmů. Evropští auditoři v letos zveřejněné zprávě dospěli  k závěru, že úřady neřeší systémový problém se střetem zájmů premiéra Babiše. Ten podle auditorů stále ovládá holding Agrofert, ačkoli jej vložil do svěřenských fondů.

Na mimořádném jednání Evropské rady (ER) 17. až 21. července 2020 byl dohodnut víceletý finanční rámec EU pro roky 2021 – 2027 (VFR) a tzv. Plán obnovy (Next Generation EU, NGEU).

Unijní plán obnovy Next Generation EU (NGEU) má členským státům pomoci řešit hospodářské a sociální dopady pandemie koronaviru a zajistit, aby ekonomiky uskutečnily ekologickou a digitální transformaci a staly se udržitelnějšími.

Zásadním ekonomickým prvkem NGEU je Nástroj pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, RRF). Jde o 750 mld. EUR, z toho 390 mld. EUR jsou granty, 360 mld. EUR půjčky.  Nástroj pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility – RRF) je nástrojem na pomoc se zotavením se z pandemie koronaviru a na podporu investic a reforem týkajících se zejména ekologické a digitální transformace.

Pro nové dotační období 2021 až 2027 schválily evropské vlády největší balík peněz za celou dobu existence Evropské unie. Pro Českou republiku EU vyčlenila 960 miliard Kč.

Národní plán obnovy na roky 2021-2023 má pomoct restartovat a modernizovat naši ekonomiku: 190 mld. Kč do digitalizace, chytré energetiky a dopravy, dekarbonizace, čisté mobility, vody, vzdělání, sociálních služeb, vědy či zdravotní prevence.

Investice zahrnuté v rámci Národního plánu obnovy jsou rozčleněny do 6 pilířů, které se dále dělí na komponenty a konkrétní reformy a investiční akce.

ŠEST PILÍŘŮ NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY ČR

První pilíř – Digitální transformace – 28 329 mil. Kč.  Projekty v oblasti elektronické komunikace se státem a samosprávami, včetně  e-Podání, životní situace on-line, služby pro širokou veřejnost dostupné 24 hodin denně 7 dní v týdnu, také digitalizace podniků či stavebního řízení.

Druhý pilíř – Fyzická infrastruktura a zelená tranzice – 90 726 mil. Kč.  Dalším pilířem by měla být fyzická infrastruktura a zelená tranzice v níž by se mělo zaměřovat například na renovaci budov a ochranu ovzduší, rozvoj čisté mobility, v rámci které by se měly budovat dobíjecí stanice na elektromobily, či snižování spotřeby energie.

Třetí pilíř – Vzdělávání a trh práce – 41 006 mil. Kč. Digitální dovednosti žáků i učitelů, moderní technologie ve výuce, digitální nástroje i pro znevýhodněné rodiny, cenově dostupná péče o děti, moderní a dostupnější sociální služby.

Čtvrtý pilíř – Instituce a regulace a podpora podnikání v reakci na COVID-19 – téměř 12 mld. Kč. Výkonnější veřejná správa, profesionální a včasná příprava kvalitních projektů, efektivnější využívání veřejných financí s větším zapojením soukromého kapitálu či protikorupční reformy aj.

Pátý pilíř – Výzkum, vývoj a inovace – 13 200 mil. Kč. Výzkum v konkrétních zdravotnických oborech, vznik až pěti národních výzkumných autorit zaměřených zejména na infekční choroby, onkologii, metabolické poruchy, výzkum a vývoj v praxi, zavádění inovací v podnicích aj.

Šestý pilíř – Zdraví a odolnost obyvatelstva –  14 950 mil. Kč.  Vybudování centra kardiovaskulární a transplantační medicíny, národní plán na posílení onkologické prevence a péče včetně vybudování Českého onkologického institutu, dostupnější rehabilitační péče či vzdělávání zdravotníků aj.

ČR bude moci využít i řadu dalších finančních nástrojů, mj. strukturální fondy, Modernizační fond aj.