Na návrh poslankyně Olgy Sommerové doporučil volební výbor PSP ČR plénu Sněmovny odvolání Hany Lipovské z Rady ČT z důvodu ztráty nestrannosti a nezávislosti

Na návrh poslankyně Olgy Sommerové doporučil volební výbor PSP ČR plénu Sněmovny odvolání Hany Lipovské z Rady ČT z důvodu ztráty nestrannosti a nezávislosti

Demokracie mírně vítězí. Volební výbor PSP ČR doporučil plénu Sněmovny odvolání Hany Lipovské z Rady ČT z důvodu ztráty nestrannosti a nezávislosti.

Návrh a zdůvodnění přednesla naše poslankyně Olga Sommerová: „Členka Rady, paní Lipovská, od počátku působení v Radě České televize zastává a ve veřejném prostoru aktivně propaguje vyhraněný politický a názorový směr, nedávno dokonce – snad k údivu mnohých – oznámila, že kandiduje v nadcházejících volbách do Poslanecké sněmovny za Volný blok. Domnívám se, že tímto jednoznačným krokem naplnila výše zmíněný paragraf zákona a ztratila definitivně svoji „nestrannost a nezávislost“. Nevidím v této situaci pro náš výbor jiné řešení, než zaujmout jasné stanovisko, vycházející z § 6 odst. 2 písm. b téhož zákona): „Poslanecká sněmovna člena Rady z funkce odvolá … dopustil-li se takového jednání, které zpochybňuje jeho nezávislost nebo nestrannost při výkonu funkce člena Rady“.
Hana Lipovská svým celkovým jednáním porušuje zákaz platný pro člena Rady České televize podle zákona o České televizi a kladu otázku, kdo jiný než Poslanecká sněmovna a Senát, tedy zákonodárci, mají dbát na dodržování zákona.
Jsem přesvědčena, že v případě, kdy je zpochybněna nezávislost a nestrannost radní České televize při výkonu funkce, musí Poslanecká sněmovna jednat a má povinnost vyvolat hlasování o jejím dalším setrvání nebo nesetrvání v Radě. Z tohoto důvodu navrhuji, aby náš výbor odvolání členky Rady České televize Hany Lipovské Poslanecké sněmovně doporučil. Pokud se náš výbor takto usnese, věřím, že vzhledem k neodkladnosti celé kauzy vedení tento bod zařadí na plénum Poslanecké sněmovny a bude možné v této věci konat a vyslat veřejnosti signál, že před problémy nestrkáme hlavu do písku a plníme povinnosti, které z našich funkcí vyplývají.“
Věříme, že plénum Sněmovny bod projedná a radní Lipovskou odvolá.