Pavel Beneš o vzniku loga LES

Pavel Beneš o vzniku loga LES

Mezi politickými stranami neotřelý design, dynamika s pevným základem, nic pro lidi, kteří nechtějí přemýšlet. Lineárnost a přímočarost. Rovnost ve všech podobách. A také ostrost a nesmlouvavost. Tak bych popsal výsledek práce na grafickém stylu pro LES.

Na logu LES jsem pracoval s úplně jinými pohnutkami než na kterémkoli z dosavadních necelých šesti desítek, která jsem navrhoval. Zaprvé jsem tak činil z ryze přátelských důvodů, což by nebylo nic výjimečného. Tentokrát ovšem přátelství stálo na všech možných základech, vyjma ekonomického. K práci jsem se dostal tak, jak po tom touží spousta z nás – byl jsem k ní přizván poté, co jsem na sociální síti zkritizoval práci jiných.

Po debatách a přemýšlení se jako nejschůdnější postupně vyjevily tři cesty, k jejichž zdolání jsem musel ujít hodně desítek kroků. S kritiky či epigony z řad LES jsem se nečekaně setkával na náhlých křižovatkách, z nichž jsme pokračovali buď společně, či každý svou cestou. Leccos jsem riskl a všechny návrhy prezentoval včetně svých ideálů, ale také se svými pochybnostmi. A nakonec jsme se všichni sešli tam, kde jsme začali. Zkrátka jsem doslova obešel celou LES, abych na konci tohoto úžasného výletu objevil jeho začátek a naopak.

Ocenil jsem hodnotu hluboké a klidné diskuze, chuť ostatních přemýšlet a rozumět. Ověřil jsem si sílu respektu k pohledu druhého, ale také ocenil schopnost hájit si vlastní názor i proti výrazné přesile a nevzdávat se vlastní vize. A to všechno jsem postupně převedl do loga nové strany.

Pokud se LES podaří neztratit tento přístup ani na bojišti politických názorů, mohla by práce, kterou jsem jí věnoval, být v dobrých rukou.