Ústavní soud neuznal stejnopohlavnímu páru zahraniční osvojení dvou dcer. LES prosazuje zohlednění nejlepšího zájmu dětí – mít rodinu

Ústavní soud neuznal stejnopohlavnímu páru zahraniční osvojení dvou dcer. LES prosazuje zohlednění nejlepšího zájmu dětí – mít rodinu

V pondělí 11. ledna 2021 odmítl Ústavní soud  žádost stejnopohlavního páru osvojit si své dvě dcery. A to i přesto, že byly již legálně osvojeny v souladu s americkým právem a společně žijí jako jedna rodina. Zástupci strany LES považují za klíčové zohlednění nejlepšího zájmu dětí a rodiny. Stát by neměl diskriminovat děti žijící ve stejnopohlavních rodinách a odmítat uznat faktickou a právní realitu fungující rodiny.

Strana LES dlouhodobě podporuje manželství pro všechny, tedy i pro stejnopohlavní páry. Umožnilo by to i osvojování dětí druhým partnerem.  Strana LES považuje absenci potřebné většiny pro tento návrh ve sněmovně za selhání nejen vládnoucích stran, ale i zástupců opozice.

Rozhodnutí Ústavního soudu má principiální charakter. „Zákonodárce je totiž k řešení takových otázek, jakými jsou základní věci člověka jako biologického druhu, jeho života a jeho vztahů, tedy otázek rodiny, rodičovství a manželství, předurčen nejen lépe než Evropský soud pro lidská práva, nýbrž i než Ústavní soud samotný,“ rozhodli soudci. To znamená, že podle Ústavního soudu by se měly záležitosti kolem rodiny, manželství či vztahů mezi dospělými a dětmi řešit primárně jednotlivé státy „na základě společenské diskuse“.

„Společenská diskuse“ v České republice již dávno probíhá a většina Čechů souhlasí s uzakoněním manželství pro všechny, včetně výchovy dětí stejnopohlavními páry. Rozhodnutí Ústavního soudu na jedné straně posouvá celou záležitost k formalistickému výkladu práva, na druhé straně vyzývá k „společenské diskusi“, která již dávno probíhá a na rozdíl od státu neupírá rodičům stejného pohlaví vychovávat děti, již žijící v rodině a ve společné domácnosti.

Ústavní soud zamítl návrh na zrušení několika slov v zákoně o mezinárodním právu soukromém, což by umožnilo uznat rodičovská práva obou rodičů vůči svým dětem. Tři z patnácti ústavních soudců byli proti tomuto „diskriminačnímu rozhodnutí“, a to Pavel Šámal, Kateřina Šimáčková a Vojtěch Šimíček.
Nález Ústavního soudu znamená, že česká justice nadále nemůže uznat zahraniční rozhodnutí o osvojení dítěte stejnopohlavním registrovaným párem.

Ústavní soud zamítl návrh na zrušení několika slov v zákoně o mezinárodním právu soukromém. Návrh podal Krajský soud v Praze, nález je dostupný na webu Ústavního soudu. „Smí-li zákonodárce stanovit pravidla pro osvojování, zásadně také může bránit tomu, aby tato pravidla byla ‚obcházena‘ prostřednictvím zahraniční právní úpravy, tedy osvojováním českých občanů či českými občany v jiném státě (a to obcházena nikoli pouze účelově, nýbrž např. i v důsledku toho, že případní osvojitelé v zahraničí nějakou dobu žijí),“ stojí v nálezu.

V dalších třech návrzích, nyní projednávaných společně, se Ústavní soud zabývá českou právní úpravou v občanském zákoníku, kvůli které si stejnopohlavní páry nemohou osvojit děti svých registrovaných partnerů. V praxi to znamená, že na registrované partnerství dopadá první, obecná část občanského zákoníku, a poté jeho části o absolutních a relativních majetkových právech, nikoli však druhá část o rodinných právech, včetně úpravy osvojení. Návrh na zrušení podal Obvodní soud pro Prahu 5 a později také dvě plzeňské soudkyně.

Strana LES programově podporuje právo občanů ČR osvojit děti svých registrovaných partnerů a rovněž právo registrovaných partnerů na společné osvojení, které občanský zákoník dosud umožňuje pouze manželským párům. Manželství pro všechny je pak universálním řešením problémů stejnopohlavních rodin.

Foto: Lukáš Krajčo