Zdravice předsedy Liberálně ekologické strany Martina Bursíka na celostátním Sněmu TOP 09

Zdravice předsedy Liberálně ekologické strany Martina Bursíka na celostátním Sněmu TOP 09

Zdravice předsedy Liberálně ekologické strany Martina Bursíka na 5. celostátním Sněmu TOP 09

Dobré dopoledne, vážený pane předsedo, milý Karle, dámy a pánové,

děkuji za milé přivítání. Udělali jste mi radost citátem Václava Havla. Zhruba před měsícem jsem byl na pozvání tibetské exilové vlády v Dar’am’sale, kde byla strategická konference o budoucnosti Tibetu, protože Tibet je 67 let okupován komunistickou Čínou. Tento citát jsem tam použil, abych pomohl nalít optimismus Tibeťanům, protože ani my jsme 14 dní před Sametovou revolucí nevěděli, že komunistický režim padne, předá nám moc na ulici a my tak budeme budovat naši demokracii.

V krátkém pozdravení od Liberálně ekologické strany bych se pokusil překročit přes hraniční pohoří naší země a dostat politickou situaci v České republice do širšího kontextu. Říkám to proto, že vidím TOP 09 jako velice důležitou politickou sílu, která ponese společně s dalšími demokratickými stranami odpovědnost do dalšího volebního období, aby udržela určité základní polistopadové hodnoty, na kterých jsme postavili naši demokracii.

Liberálně ekologická strana je mladou stranou. Vznikla 17. února 2014. Toto nezajímavé datum tady uvádím proto, že 17. února jsme přijali manifest, ve kterém jsme mimo jiné uvedli tři věty. První věty říkají, že komunismus a ostatní totalitní ideologie, jsou neslučitelné s demokracií, máme obavy z mocenských a politických zájmů Ruska, a že jim budeme bránit větším sepjetím s evropskými a euroatlantskými strukturami.

Tehdy se mě pan novinář Kopecký ptal, jestli to s tím Ruskem nepřeháníme. 10 dní poté Rusko obsadilo Krym. Chtěl bych přidat jeden aspekt. Myslím si, že je důležité si uvědomit, že na to, co se děje v České republice, je nutné nahlížet prismatem neoimperiálního zájmu Ruska, jejich vlivu, který tady mají. Cílem Ruska je oslabit Evropskou unii, oslabit NATO a využívají k tomu slabé články a možné partnery v zemích střední a východní Evropy. Vidíme konkrétní politiky, kteří mají napojení na Rusko, jejichž kampaň je financována Ruskem. Začíná to být velice vážné, protože komunisté by okamžitě zrušili sankce vůči Rusku. Slyšíme Andreje Babiše, který také mluví o tom, že sankce jsou nesmyslnné. O Okamurovi není také pochyb. To znamená, že tady bude velice vážný zápas a myslím si, že právě vaše zastoupení v Evropském parlamentu bude velice silnou devizou TOP 09 při udržení tohoto prozápadního kurzu a našeho zakotvení v západním civilizačním okruhu.

Druhým vnějším fenoménem, který na nás tlačí, je přirozeně Čína. A je to iniciativa 16 + 1, která si zase vytáhla země střední a východní Evropy a jižní Evropy a pracuje s těmito zeměmi individuálně. Rád bych poděkoval poslancům Evropského parlamentu panu Štětinovi, Niedermayerovi a Pospíšilovi, kteří přijali v prosinci 2015 rezoluci, která tvrdě popisuje a kritizuje tuto politiku, která narušuje společný jazyk Evropské unie. Vlivy jsou daleko vážnější. Máme tady Konfuciův institut na univerzitě v Olomouci, Konfuciův institut na škole Mezinárodních vztahů v Praze. Na všechno, co se děje u nás v České republice, je dobré se dívat prizmatem těchto vnějškově politických a strategických zájmů.

Tohle bych rád ukončil jednou větou, kterou jistě znáte. Nemusíte být paranoidní. To, že nejste paranoidní, ještě neznamená, že po vás nejdou. My tady máme celou řadu faktů, evidence, že po nás jdou. Rád bych vyzval TOP 09, aby tuto historickou úlohu dobře zvládla. Liberálně ekologická strana je vší svojí silou, expertizou a osobnostmi, které máme, oporou. Velmi si vážíme nabídky, kterou nám Miroslav Kalousek učinil pro tyto parlamentní volby. Rádi jsme TOP 09 pomohli. Vidím to na další spolupráci do komunálních voleb v Praze a v senátních volbách. Nejsou mezi námi příkopy, jsou mezi námi mosty. Rádi bychom budovali další, takže přeji vašemu jednání hodně úspěchu a těším se na další spolupráci.

Děkuji pěkně.