Předsedou Liberálně ekologické strany byl znovu zvolen Martin Bursík

Předsedou Liberálně ekologické strany byl znovu zvolen Martin Bursík

V neděli 25. června 2017 se v Praze konal sněm Liberálně ekologické strany, na kterém bylo zvoleno nové vedení.

Do funkce předsedy strany byl opětovně zvolen Martin Bursík.

Martin Bursík je přírodovědcem, laureátem Ceny Josefa Vavrouška, udělené Nadací Charty 77 a Nadací Partnerství za formulování a obhajování moderní politiky ochrany životního prostředí, prosazování energetických úspor a rozvoj obnovitelných zdrojů energie v ČR. V roce 2006 přivedl Martin Bursík Stranu zelených do Poslanecké sněmovny. Zastával funkce místopředsedy vlády, ministra životního prostředí v Tošovského vládě a v druhé Topolánkově vládě, je autorem programu Zelená úsporám. Martin Bursík je zakladatelem Liberálně ekologické strany a jejím prvním předsedou.

První místopředsedkyní LES byla zvolena Olga Sommerová.