Ministr Brabec nemusí začínat od nuly, nový moderní zákon o odpadech leží na MŽP od jara 2009

Kdyby ministři Drobil, Chalupa a Podivínský nepodlehli odpadové lobby, mohli jsme mít nový zákon o odpadech platný již více než tři roky. Zákon prošel širokou veřejnou diskusí, ale jeho předložení do vlády zhatil pád vlády na jaře 2009. Od té doby zákon leží na Ministerstvu životního prostředí bez povšimnutí.

Podle zákona měli občané třídit od roku 2011 šest typů druhotných surovin (papír, sklo, plast, kovy, nápojové kartony a biologicky rozložitelný odpad). Pevné platby za odpad, které nemotivují ke třídění, měly být nahrazeny motivační platbou podle množství zbytkového komunálního odpadu. Občané mohli již tři roky recyklovat šest typů druhotných surovin včetně bioodpadu a ušetřili by tím za platby za odvoz zbytkového komunálního odpadu. Třídění plastů měl zvýšit systém zálohování vratných PET lahví. Zákon předběhl Evropu i v zákazu poskytování plastových nákupních tašek zdarma.

Příloha:  prezentace nového zákona o odpadech z 29.2.2009

Kontakt pro novináře:

Martin Bursík, předseda LES,  martin.bursik@stranales.cz

David Salomon, LES, vedoucí komunikace, +420 602 965 356, david.salomon@stranales.cz, Twitter: @cosedejevlese