Martin Bursík, Roman Haken a Ladislav Miko podpořili Jitku Seitlovou ve volbách do Senátu PČR. Seitlová postoupila do druhého kola

Martin Bursík, Roman Haken a Ladislav Miko podpořili Jitku Seitlovou ve volbách do Senátu PČR. Seitlová postoupila do druhého kola
„Jitka Seitlová se celoživotně zaměřuje na ekologii a právo na zdravé životní prostředí. V Senátu otevírá ekologická témata a systematicky prosazuje ekologickou legislativu. V době klimatické a ekologické krize potřebujeme v politice lidi s erudicí a odhodláním. Proto podporuji Jitku Seitlovou do Senátu.“
– Martin Bursík
„Děkuji Ti za odvahu vnášet do Senátu otázky ochrany životního prostředí a za snahu o snesitelnou a čistší budoucnost pro další generace, které jsou zatím dětmi… držím Ti palce!“
– Roman Haken
„Jitku Seitlovou a její práci znám už od jejího prvního senátního období z časů kdy jsem pracoval na inspekci životního prostředí a posléze na MŽP, z doby kdy vykonávala funkci zástupce ombudsmana, a pak krajské zastupitelky a opět senátorky. Patří podle mé zkušenosti mezi politiky s vynikajícím chápáním závažnosti environmentálních problémů v naší zemi, ale i jejich širších společenských souvislostí, hospodářských dopadů a ovlivnění kvality života občanů. Jako ombudsmanova zástupkyně prokázala i schopnost empatie do problémů lidí – občanů i institucí, vynikající znalost legislativy, právního prostředí i právní praxe a také schopnost efektivního vyjednávání a prosazování udržitelných řešení. Velikou výhodou je nejen její politická zkušenost, ale i odbornost a erudice, díky které má u řady problémů i potřebný odborný vhled. Myslím, že v čase, kdy problémy péče o naší krajinu, obnovy ekonomiky, řešení skutečných i možných dopadů klimatické změny, odchodu od energetiky fosilních paliv k bezuhlíkovým alternativám, k řešení rostoucí a mimořádně závažné krize biodiverzity a s tím spojeného produkčního potenciálu a podobně budou dominantními politickými tématy nejbližší budoucnosti, bude patřit jednoznačně mezi nejvhodnější a nejkompetentnější kandidáty na senátorskou pozici, a z mé strany má jednoznačnou podporu a budu velmi rád, pokud se opět stane součástí českého senátu.“
– Ladislav Miko