Petice Jsme Česká republika. Nechceme být „ani ryba, ani rak“

Petice  „Jsme Česká republika“

Nechceme být „ani ryba, ani rak“ je peticí občanů ČR, distancujících se od postojů prezidenta a premiéra k ruské agresi proti Ukrajině

Fakt, že se pod petici podepsala řada významných osobností našeho veřejného života,  jasně naznačuje, že česká veřejnost žádá v ukrajinské otázce od českých ústavních orgánů i od každého českého politika aktivní postoj založeny na podpoře suverenity ukrajinského státu a nezasahování Ruské federace do jeho záležitostí.

Michael Kocáb

 

 

Česká zahraniční politika selhává, protože není schopna zaujmout principiální postoj k agresi Putinova Ruska, není schopna a ochotna přenést naši zažitou zkušenost s okupací 1968 na další zástupce evropských zemí v Evropské radě. Naopak, zpochybňováním faktů a bagatelizováním hrozby ohrožuje naši nově nabytou demokracii a svobodu.

Martin Bursík

 

Česká republika se nesmí zbaběle a vychytrale  prošvejkovávat dějinami, musíme jasně deklarovat, kde stojíme.  Putinův velmi nebezpečný pokus zakrývat blížící se krizi nedemokratického  Ruska, ovládaného oligarchy a potlačujícího lidská práva a svobodu, rozdmýcháváním velkoruského nacionalismu, úsilím ovládnout bývalé sovětské republiky a dostat do sféry vlivu bývalé satelity včetně naší země je jako tolikrát v ruských dějinách provázen cynicky prolhanou propagandou. Putinova pátá kolona v naší zemi, různí „přátelé Ruska“ od komunistů po neofašisty, budou tuto propagandu papouškovat. Od demokratických politiků však žádáme jasná slova a  statečné postoje, nikoliv bezcharakterní kličkování mezi Východem a Západem.

 Tomáš Halík

 

 

Co dál na Ukrajině, to můžeme my občané ovlivnit jen zprostředkovaně; na řešení se ovšem v rámci EU, NATO a svou zahraniční politikou podílí také český stát. A nám jde o to ovlivnit zahraniční politiku českého státu, aby byla na úrovni doby a vážnosti věci. Jako občané máme určité možnosti, i když ne příliš velké. Ale můžeme např. hlasitě zakřičet na příslušné politiky, že uděláme všechno pro to, aby už nebyli zvoleni, jestliže nejednají, jak se sluší a patří státům ve střední Evropě po zkušenostech z 20. století.

Vilém Prečan

Petice  Jsme Česká republika. Nechceme být „ani ryba, ani rak“ je šířena prostřednictvím internetu  http://www.distancujemese.cz a podpisových archů.