Celostátní výkonný výbor LES řešil bezpečnostní situaci a volby

Celostátní výkonný výbor LES řešil bezpečnostní situaci a volby

Holešovická kavárna Liberál v Praze 7 hostila další schůzi výkonného výboru, jehož cílem bylo diskutovat o současných tématech a dát širšímu plénu prostor k vyjádření se k činnosti předsednictva a fungování strany LES.

 

Jako první téma vyzvedl předseda Martin Bursík aktuální situaci na Ukrajině. Svůj výrazný odpor k ruské invazi neustále vyjadřuje v médiích, ve výzvách vládě ČR a také osobní účastí na protiruských akcích. Výkonný výbor i další příznivci se shodli v postoji vůči této problematice a cítí nutnost dát aktivně najevo nesouhlas s ruským postupem. Jako součást EU bychom měli jít nerozhodným státům příkladem, už pro to, že máme osobní okupační zkušenost a také pro to, že jsme byli dlouhou dobu v tomto ohledu vzorem pro celý svět. Aktuální oficiální zahraniční politika ČR má ale zcela jinou formu a proto byl projednán návrh na usnesení respektive výzvu vládě, jak pokračovat proti ruské agresi na státní i unijní úrovni.

Další témata, která stranu LES definují, by měla být v krátké době formulována do klíčových bodů pro program. Vedení strany tedy oslovilo všechny zúčastněné, aby ve svých řadách našli garanty jednotlivých témat a vedli příslušnou agendu, ať už jde o environmentální témata, lidská práva, kulturu či další. Pracovní skupiny budou mít možnost prezentovat svoje okruhy i během pravidelných setkání, která budou mít pravděpodobně podobu v minulosti známé pod názvem Liberální středy. Taková setkání by měla být příležitostí pro příznivce LESních témat k osobnímu seznamování, vzdělávání a koordinaci činnosti.

Na vnitrostranické komunikaci je třeba stále pracovat a v období voleb by měla být ještě větší šance zviditelnit činnost kandidátů a jejich týmů. Hlavním médiem v tomto případě zůstává web strany LES, dále Facebook a zájem je o zavedení newsletteru pro informování členů. Zásadní pro tuto činnost je dodávání obsahu a právě ke spolupráci na zviditelnění strany vyzývá výkonný výbor všechny kandidáty a členy. Stranický web by měl být chápán jako otevřená platforma, vizitka strany a zdroj informací, ke kterému přispívají všichni společnými silami.

Závěrečným tématem bylo představení jmen a činnosti kandidátů v nadcházejících senátních, komunálních a krajských volbách. Podrobnosti jsou dostupné na webu strany LES.

 

 

Kontakt:

David Salomon – Liberálně ekologická strana, vedoucí komunikace

Tel: 602 965 356, email: david.salomon@stranales.cz, Twitter: @cosedejevlese