Dieselgate

Dieselgate

V souvislosti s aférou automobilového koncernu Volkswagen, týkajícího se podvodu s dodržováním emisních limitů u dieselových motorů, se ve Francii rozběhlo první vyšetřování celé kauzy na základě podání trestního oznámení na neznámého pachatele ze strany francouzské nevládní organizace Ecologie Sans Frontière (Ekologie bez hranic) „ESF“. Předmětem trestního oznámení je podezření z podvodu a vystavení v nebezpečí život druhého. Důvodem podání oznámení na neznámého pachatele, trestní oznámení tedy nesměřuje přímo proti zmíněnému koncernu, má za cíl podnítit obecné prošetření celého skandálu, a to i s dopadem na ostatní výrobce automobilů, u kterých by tak rovněž mohlo dojít k odhalení stejného či obdobného podvodu.

V případě ESF se jedná o další krok v jejím dlouhodobém boji za čistší ovzduší v souvislosti s naftou, kdy kritizuje například nečinnost orgánů státní moci v období, ve kterém znečištění ovzduší v Paříži dosahuje nejvyšších hodnot a rovněž kritizuje podporu právě dieselových motorů ve Francii ze strany státu formou daňových zvýhodnění. Do budoucna bude rozhodně zajímavé sledovat vývoj celého vyšetřování z důvodu, že tato kauza má i rozsáhlý ekologický aspekt a případné závěry vyšetřování by rozhodně mohly být podporou pro iniciaci vyšetřování i v jiných členských státech EU.

Jaký dopad má celá aféra na životní prostředí? Jde jen o „nafouknutou bublinu“ nebo jsou dopady falšování údajů o emisích závažné? Sledujte dál náš web a facebook, chystáme environmentální analýzu a další články…

Pokud Vás toto téma zajímá, mohly by se Vám hodit tyto zdroje informací: