Nenápadní hrdinové odchodu okupačních vojsk z Československa. Rocker Michael Kocáb politicky vyjednával osvobození od okupantů a slovenský generál Svetozár Naďovič koordinoval odsun sovětských vojáků a techniky z československého území

Nenápadní hrdinové odchodu okupačních vojsk z Československa. Rocker Michael Kocáb politicky vyjednával osvobození od okupantů a slovenský generál Svetozár Naďovič koordinoval odsun sovětských vojáků a techniky z československého území

Hrdinství je zodpovědnost za zemi, za životy a budoucnost lidí, odvaha „to zkusit“ a jít třeba i do nebezpečné či zdánlivě prohrané bitvy. Pokud by tito dva muži selhali a promarnili historickou příležitost, polistopadové dějiny by se mohly ubírat jinými cestami. Patří jim naše velké poděkování.

21. srpen 1968 patří bezesporu k nejtragičtějším datům naší moderní historie. Neméně důležitým a značně symbolickým dnem je však rovněž 27. červen 1991. Právě v tento den opustil Československou federativní republiku generálplukovník Eduard Vorobjov, velitel Střední skupiny vojsk.
3. prosince 1989 označila československá vláda srpnovou invazi v roce 1968 za protiprávní a navrhla zahájit jednání o postupném stahování sovětských vojsk z Československa. 6. prosince 1989 vznikla expertní skupina pro zahájení jednání o odchodu sovětských vojsk z Československa.
V půli prosince 1989 započala první jednání mezi československou a sovětskou expertní skupinou pro odchod sovětských vojáků. Po řadě jednání a žádosti Michaila Gorbačova, které vyhověl Václav Havel, bylo předběžně dojednáno, že bojové jednotky opustí Československo do 30. června 1990 a servisní jednotky do poloviny roku 1991. Tuto dohodu následně schválila československá federální vláda. 26. února 1990 byla v Kremlu podepsána Smlouva o odchodu sovětských vojsk z území Československa. Smlouva předpokládala celkem tři etapy stahování osob a vojenské techniky Střední skupiny vojsk z území Československa. 1. etapa (26. 2. 1990 – 31. 5. 1990) počítala s odsunem 25 800 osob, během 2. etapy (1. 6. 1990 – 31. 12. 1990) mělo naše území opustit dalších 18 300 vojáků a zbytek 29 400 vojáků měl následovat ve 3. etapě (1. 1. 1991 – 30. 6. 1991).
Na plnění smlouvy dohlížela parlamentní komise pro dohled na odsun sovětských vojsk pod vedením Michaela Kocába.

Odsun probíhal dle stanoveného harmonogramu a skončil o několik dní dříve, než se předpokládalo. Poslední transport se sovětskými vojáky byl vypraven 19. června 1991 z Milovic a o dva dny později překročil východní hranici ČSFR. 25. června 1991 zmocněnci vlád ČSFR a SSSR pro záležitosti odchodu sovětských vojsk podepsali protokol o ukončení pobytu sovětských vojsk na území ČSFR, čímž byl celý proces formálně ukončen. O dva dny později, 27. června 1991 opustil Československo poslední zástupce sovětské armády, tehdejší velitel Střední skupiny vojsk generálplukovník Eduard Vorobjov.
Právě tento den je symbolicky považován za definitivní odsun sovětských vojsk z území Československa.

Zleva člen LES Miloš Hoffmann, poslankyně Olga Sommerová, generál Svetozár Naďovič, někdejší předseda parlamentní komise pro dohled nad odchodem vojsk a příznivec LES  Michael Kocáb, předsedkyně LES Džamila Stehlíková