Evropská vysílací unie je znepokojena tlakem na ovládnutí médií veřejné služby a apeluje na Parlament ČR, aby zajistil nezávislost České televize a pluralitu českých médií

Evropská vysílací unie je znepokojena tlakem na ovládnutí médií veřejné služby a apeluje na Parlament ČR, aby zajistil nezávislost České televize a pluralitu českých médií

Evropská vysílací unie (EBU), největší evropské sdružení veřejnoprávních vysílatelů vyjádřila znepokojení nad zvyšujícím se tlakem na nezávislost České televize, zejména v roce parlamentních voleb.

Syndikát novinářů ČR zveřejnil dopis, který EBU zaslala předsedovi SN ČR Adamu Černému.

Evropská vysílací unie (EBU) sleduje rizika ohrožující pluralitu médií v České republice a je nucena vyjádřit znepokojení nad zvyšujícím se tlakem na nezávislost České televize, zejména v roce parlamentních voleb.

Především pokud jde o Českou televizi, zaznamenala Evropská vysílací unie zvýšené úsilí o politizaci jejího kontrolního orgánu, Rady ČT, a o zpochybnění nejvyššího vedení televize, což by mohlo být vnímáno jako první krok k oslabení politické nezávislosti České televize. Tyto snahy poškozují nezávislost veřejnoprávních médií v České republice a reputaci země jako moderní evropské
demokracie, která dodržuje základní evropské hodnoty, mezi něž patří i svoboda tisku. Česká televize se zejména v posledním roce těší vysoké důvěře veřejnosti.

Podle zprávy Digital News Report, kterou vydal Reuters Institute, je zpravodajství ČT nejdůvěryhodnějším v České republice. Veřejnoprávnímu vysílateli důvěřuje 62 % respondentů.
Navzdory této veřejné podpoře byli do užšího výběru kandidátů na nové členy Rady ČT Volebním výborem Poslanecké sněmovny 18. března nominováni pouze lidé s politickou inklinací k vládnoucí straně.

Evropská vysílací unie v této souvislosti připomíná, že dle čl. 4 odst. 1 Zákona o České televizi „Členy Rady volí a odvolává Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky (dále jen “Poslanecká sněmovna”) tak, aby v ní byly zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy.“ Pokud by složení Rady nebylo názorově vyvážené, nelze ji nadále považovat za nestrannou, což může vést k vážnému narušení nezávislosti kontrolního orgánu České televize a později jejího managementu.

Evropská vysílací unie rovněž připomíná, že nezávislost médií je důrazně vyzdvihována v mnoha rezolucích a doporučeních Rady Evropy. Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy č. R (96) 10 směrem k členským státům ohledně zachování nezávislosti médií veřejné služby uvádí: „Pravidla upravující postavení kontrolních orgánů veřejnoprávních médií by měla být definovaná takovým způsobem, který zabrání, aby byly tyto orgány, a zejména jejich členové, vystaveni riziku politických nebo jiných tlaků.“

Česká televize je aktivním členem EBU a má velký podíl na dlouhodobé podpoře jejích základních hodnot, zejména nezávislosti. V roce 2014 se sama ČT podrobila hodnocení nezávislosti a dodržování dalších veřejnoprávních hodnot vybranými evropskými institucemi – rakouskou ORF, německou Bayerischer Rundfunk, italskou RAI a YLE z Finska, a následně implementovala sérii doporučení, která potvrzovala její dosavadní koherenci.

Evropská vysílací unie si všímá rostoucí míry kritiky a konfrontačního jednání Rady ČT směrem k České televizi a zaznamenala rovněž pokus Rady ČT prosadit usnesení, které by později mohlo vést k odvolání generálního ředitele z důvodu údajného střetu zájmů, jenž byl 16. března většinou členů Rady ČT zamítnut.

Evropská vysílací unie je znepokojena zvyšující se mírou politizace kontrolního orgánu České televize a apeluje na Parlament České republiky, aby zajistil nezávislost České televize tak, aby i nadále mohla být vzorem veřejnoprávního vysílání nejen v České republice, ale i v Evropě.

Dopis podepsala předsedkyně EBU paní Delphine Ernotte Cunci (šéfka televizní stanice France Télévisions), generální ředitel EBU pan Noel Curran a dále členové výkonné rady EBU Thomas Bellut (generální ředitel ZDF), Cilla Benko Lamborn (generální ředitelka SR), Marcello Foa (předseda RAI), Monika Garbaciauskaite Budriene (generální ředitelka LRT), Sebastian Sergei Parker (zástupce generálního ředitele C1R), Fran Unsworth (ředitel zpravodajství a publicistiky BBC) a Alexander Wrabetz (generální ředitel ORF).

Zde se můžete prokliknout na dopis EBU předsedovi Syndikátu novinářů ČR Adamu Černému:

ExBo_CZ_CT-Letter-of-Support_9April2021