Břetislav Rychlík: Příběh Rady České televize v těchto časech aneb Co Andreji Babišovi zatajili. Doba přeje novodobému lokajství, obskurním postavám z politického polosvěta nejrůznějších šmelin

Břetislav Rychlík: Příběh Rady České televize v těchto časech aneb Co Andreji Babišovi zatajili. Doba přeje novodobému lokajství, obskurním postavám z politického polosvěta nejrůznějších šmelin

Jmenuje se to Rada České televize a má být orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu České televize. Od vzniku samostatné České republiky a přijetí zákona o České televizi, jako veřejné služby v oblasti televizního vysílání, nikdy nebyl volený orgán veřejnosti v tak děsivém stavu a rozkladu.

Českou národní radu v roce 1991, v čele s odvážnou a vynikající právničkou, zvěčnělou doktorkou Dagmar Burešovou, by v době polistopadové euforie jistě nenapadlo, že se parlament nového demokratického státu stane místem, kde se kvůli mocenským machinacím kolem volby rad veřejnoprávních médií zákon ohýbá, či se jeho dodržování přímo vysmívá. Rada média veřejné služby byla konstruována v zákoně tak, aby v ní byly zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy. Stala se, kvůli zákonodárcům, místem pro vybíjení frustrací psychicky ne zcela vyrovnaných jedinců či lidí schopných špinavé práce. Jedním z úkolů České televize je přispívat k právnímu vědomí obyvatel, což velká část současné Rada ČT sama porušuje. Celá tato situace jde za vládnoucí silou ve sněmovně.

O tom, že stav je vážný, svědčí i loňský otevřený dopis premiéru Babišovi. Dopis signovalo přes dvě stě osobností v čele s bývalým premiérem a předsedou Senátu Petrem Pithartem, biskupem Václavem Malým, bývalou ústavní soudkyní Eliškou Wagnerovou, bývalou předsedkyní Akademie věd profesorkou Helenou Illnerovou, bývalou ombudsmankou Annou Šabatovou, básníkem Jiřím Suchým a taky lékaři v první linii, politickými vězni, vědci i mnoha bývalými členy Rady České televize. I nedávno zesnulí signatáři Charty 77 Svatopluk Karásek a Jan Vodňanský. Lidé s obrovským citem pro hrozbu totalitních praktik. Autoři s hlubokým zneklidněním vyjádřili šok z brutálních zásahů některých radních do chodu České televize. Připomněli lídrovi hnutí ANO, že: „ve vládním prohlášení jste se zavázali: V oblasti veřejnoprávního vysílání budeme důsledně podporovat nezávislost médií prostřednictvím Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a Rad České televize a Českého rozhlasu. Jak se veřejnost dozvěděla z mailu předsedy volebního výboru Stanislava Berkovce, kritériem pro zvolení do Rady ČT je kladný vztah k Vám osobně a k hnutí ANO (!). Vzhledem k nadcházejícímu volebnímu roku je pravděpodobné, že mocenské ovládnutí televize veřejné služby vyvolá značné pnutí a protesty ve společnosti. Chceme Vás upozornit na tuto společensky nesmírně nebezpečnou situaci a apelovat na Vás, abyste našel způsob, jak zabránit její další eskalaci a zajistit podporu nezávislosti médií veřejné služby. Současně jsme přesvědčeni, že někteří radní by pro porušení zákona měli být odvoláni.“

Premiér urychleně odpověděl dopisem, kde potvrdil, že mu jde o nezávislost televize, že si (přes kritické výhrady) váží její práce a nevidí absolutně důvod v této těžké době její výkon zpochybňovat. Na závěr dodal: „Osobně doufám, že i tímto dopisem zabráním další eskalaci a vyjádřím tak zároveň podporu nezávislosti médií veřejné služby. Tu ode mě totiž vždy měly a mají a do konce volebního období naší vlády se na tom nic měnit nebude. “

Jenomže v tu chvíli už situace eskalovala. Začalo se dít to, co se vždycky stane, když politické síly, které mají moc, jednají se ztrátou soudnosti a kritického myšlení. Trio nově zvolených radních Hana Lipovská, Pavel Matocha a Lubomír Xaver Veselý v plné součinnosti se sedmi dalšími radními se začalo chovat jako urvané z řetězu. Jednak všichni tři nepokrytě působí, že spíše než reprezentanti ANO jsou zástupci Institutu Václava Klause (gratulujeme!), v případě slečny Lipovské také Institutu Jany Bošíkové. Začalo porušování zákona, cenzorské praktiky, neveřejná zasedání, šikana manažerů, vytváření seznamu nepohodlných novinářů, pokusy zasahovat do programu i kompetencí odpovědných redaktorů. Přenosy z Rady ČT se tak staly trvalým výsměchem poslanců, kteří je zvolili i urážkou premiérem vyjadřované podpory nezávislosti médií veřejné služby. Přitom tady byly nedávné zkušenosti. Stačilo jen sledovat, jak navzdory proklamacím, že se ANO chce lišit od politiky ODS a ČSSD, silou protlačila do Rady ČTK jejich bývalé věrné dušičky, jakési doživotní radní všech stran u moci, zoufalce Petra Žantovského a Pavla Foltána. Ti paralyzují činnost Rady, zesměšňují celou instituci a hlavně ty, kteří je tam dosadili. Bývalý nominant ODS do Rady ČRo, jakýsi Tomáš Kňourek, se proslavil považováním slova penis v uměleckém díle za pornografii a označením britského spisovatele Alana Hollinghursta, držitele Man Bookerovy ceny, za homosexuálního aktivistu převlečeného za spisovatele a chlípníka. Jeho dílo za prasečinu. V normální společnosti by byl v blázinci. Tady je v Radě Českého rozhlasu. Kňourek má podle zákona být významným zástupcem veřejnosti. Podle poslanců ANO, SPD a KSČM je tím Tenisový klub Libeňák.

Doba přeje tomuto novodobému lokajství, obskurním postavám z politického polosvěta nejrůznějších šmelin, takže v demoralizovaném represivním prostředí Rady České televize se klidně může porušovat zákon. Třeba odvoláním Dozorčí komise v řádu několika minut, a to zcela bez jakéhokoliv zdůvodnění. Porušení zákona konstatovaly legislativní odbory obou komor parlamentu i řada renomovaných právníků. Přitom premiér Andrej Babiš vyzval ve své odpovědi veřejnost, aby „v případě jakéhokoliv podezření na porušení zákona využili právní prostředky, které vám k obraně demokratický právní řád nabízí, a zároveň respektovali, stejně jako já, aktuální složení Rady ČT, tak jak si ho v tajném hlasování zvolila Poslanecká sněmovna.“ Veřejnost, v naivní víře, že slovo premiéra platí, odpověděla: „Souhlasíme s Vaším názorem, že Rada České televize má právo mít výhrady k práci Dozorčí komise. Při odvolávání dne 11.11. žádné výhrady veřejně nezazněly. Při poslechu záznamu ze zasedání Rady ČT padne zmínka o jakémsi netransparentním jednání části Rady ČT v dopoledních hodinách. Ze zákona jasně vyplývá, že jednání Rady ČT má být veřejné. Žádné spiklenecké jednání za zády veřejnosti, kterou má Rada zastupovat, zákon nezná! Už tento fakt činí výkon Rady zcela nevěrohodným. Podstatné je však, že takřka za měsíc nedokázala Rada ČT představit veřejnosti žádné relevantní právní zdůvodnění odvolání Dozorčí komise jako celku. Navíc, Zákon o ČT v ust. § 6 odst. 2 uvádí taxativně důvody, pro které je možné členy DK odvolávat jako jednotlivce. Jediný takový důvod nezazněl! Navzdory všem veřejně artikulovaným právním analýzám a zprávě o tom, že členové Dozorčí komise podávají předžalobní výzvu k anulování nezákonného odvolání, zvolila Rada bleskově komisi novou. To je zřetelným dokladem selhání části Rady ČT. Očekávané náklady na právní spory bude hradit samotná Česká televize, tedy koncesionáři.“ Následovala výzva k odvolání deseti členů Rady ČT, kteří porušili zákon. To už proběhlo bez reakce premiéra (možná mu dopis zatajili) a s výsměchem části sněmovny. Volby členů Rady ČT jsou přece tajné, takže je možné, že radní volila opozice. Proč se však brání projednání těchto porušení zákona na plénu, už zákonodárci vysvětlit odmítají, a silou válcují jakékoliv pokusy?

To vyděsilo i veleslušného Milana Uhdeho, který jako bývalý předseda poslanecké sněmovny i předseda Rady ČT napsal otevřený dopis současnému předsedovi PS Radku Vondráčkovi: „ Obracím se na Vás, abych Vás upozornil na vážnou situaci v Radě České televize. Jsem si přitom vědom toho, že naše společnost zápasí s nebezpečnou pandemií, která vyžaduje nejvyšší pozornost. Zároveň jsem však přesvědčen, že to neznamená pustit ze zřetele jiné problémy, které nikdo jiný než Poslanecká sněmovna řešit nemůže. Rada České televize odvolala svůj poradní orgán – Dozorčí komisi, aniž přitom dbala ustanovení příslušného zákona. Je to nejen názor občanů, kteří o tom písemně informovali předsedu vlády České republiky anebo podepsali petici na stejné téma, adresovanou členkám a členům Poslanecké sněmovny. Její Volební výbor má k dispozici rozbor celé záležitosti, který pro něj vyhotovila Kancelář Poslanecké sněmovny, Odbor legislativní. Volební výbor však odmítl zařadit projednání věci na program. Rozhodli o tom především poslanci, kteří jsou členy hnutí ANO. Tito poslanci a jejich straničtí kolegové z pléna Poslanecké sněmovny nesou podstatný díl odpovědnosti jak za konkrétní počínání Rady Čt, tak za její složení, které zásadně ovlivnili svými hlasy. Odpovídají spolu s Vámi i za to, že kontroverzní stav v Radě České televize trvá. Nikdo se například nezabývá ani konfliktem zájmů, v němž se ocitli dva členové Rady. Koncem roku 2003 poslanci za stejný prohřešek okamžitě a nekompromisně odvolali člena Rady Ivana Binara. Svévole tolerovaná současným mlčením Poslanecké sněmovny hrozí naopak přerůst v další sporné a nezákonné kroky.“

Mezitím se radní Matocha nechal zvolit předsedou Rady, ačkoliv reprezentoval poslance tu místo zasedání Rady na golfu, tu byl ve střetu zájmů jako předseda Pražské šachové společnosti. Poté, co se otevřelo téma nezveřejňování výročních účetních uzávěrek jeho s.r.o. a střetu zájmů, z vedení spolku odstoupil. Poslance také reprezentoval hokejista Guma Šlégr na narozeninové papalášské akci v hotelu v Teplicích, což stálo místo i policejního bosse Husáka. Sportovec se smyslem pro fair play vyfotografovaný bez roušky s darem v ruce, lhal, že o žádné oslavě nevěděl, neboť tam byl pracovně. Xaver na zasedání rady mlčel, aby poté ve svém soukromém médiu, které sídlí na jeho adrese, ale jeho není, ubožácky napadal Českou televizi a útočil na ženy. Naposledy na novinářku z veřejnoprávního rozhlasu (kde má svoje dva pořady) Veroniku Sedláčkovou. Ve slušné společnosti by se dávno poklonkoval z Českého rozhlasu i z Rady ČT. Slečna Lipovská dál naprosto otevřeně porušovala a porušuje zákon o střetu zájmů setrváváním ve správní radě Institutu Jany Bobošíkové, pronesla několik nehorázných bludů a lží o Evropské unii, od kterých se musela distancovat i Česká biskupská konference. A hlavně s výkřikem Budiž světlo, odhalila strašlivý tunel v ceně 100 tisíc korun na tradiční lyžařský tábor rodin zaměstnanců ČT s dětmi, který je letitou součástí kolektivní smlouvy odborů a vedení ČT, a navíc se vůbec nekonal kvůli pandemii.

Nakonec, bohužel, zase došlo na slova odborné veřejnosti. Vzhledem k hrozícímu soudnímu sporu deseti členů Rady ČT s odvolanými členy Dozorčí komise si Rada ČT za peníze koncesionářů objednala služby renomované advokátní kanceláře KŠD LEGAL. Bez jakéhokoliv projednání na řádném zasedání rady a bez přijetí usnesení rady. A navíc v situaci, kdy Česká televize má vlastní právní oddělení. Předseda Rady Matocha nechal o usnesení hlasovat, když už byla odeslaná objednávka za statisíce. Poté se ukázalo, že část Rady v čele s Matochou a Lipovskou se snažila obejít běžný firemní dotazník ČT, ve kterém Rada (nemá právní subjektivitu) musí České televizi coby zadavateli veřejné zakázky specifikovat do dotazníku kritéria (rozsah právních služeb, počet hodin, předmět služeb atd). Což se ještě nestalo a koordinátorem mezi radou a generálním ředitelem ČT je …? Ano, dříč z teplického hotelu Guma Šlégr. Zakázka by měla být podle Matochy do 2.000 000,- Kč (slovy dvou milionů). Slečna Lipovská tvrdí, že se na právníky zčásti ušetřilo z rozpočtu Rady na reprezentaci tím, že od svého zvolení v červnu loňského roku omezila jezení chlebíčků. Rada přitom kvůli Covidu občas ani nezasedla či jedná distančně. Na radě se však prokázalo, že už nyní byl rozpočet kvůli právním tahanicím deseti členů rady částečně navýšen. Samozřejmě z peněz ČT. Vše se to skrývá pod pojem právní služby, ačkoliv na požádání lze využít právníky České televize.

Jak psal premiér Andrej Babiš – do budoucna lze čekat ostřejší oponenturu a kontrolu rozpočtových plánů a hospodaření managementu ČT Také ujistil veřejnost, že je pro systém, který naši zemi přiblíží vyspělým evropským demokraciím a podpoří přijetí zákona, který současný systém odpolitizuje. Zatím by pro začátek stačilo, kdyby poslanci ANO a vůbec celé vládní koalice a jejich spojenců měli minimální smysl pro píár. A místo lokajů, kteří půjdou vždycky za tím, kdo má moc a peníze a chovají se, oslněni mocí a vlastní důležitostí, jak neřízené střely, zvolili do mediálních rad osobnosti, které si svůj dosavadní život a mravní i odbornou integritu nepošpiní. Výběr je letos nesmírně slušný a silný. To se v důsledku vyplatí nejenom České televizi a jejich koncesionářům, ale všem politickým stranám a demokratickému systému. Ale to bychom asi chtěli příliš. Protože v tuto chvíli už Rada ČT represemi a šikanou manažerů nezodpovědně směřuje k mocenskému ovládnutí České televize před volbami. Navíc v čase, tak těžkém pro celou společnost, kdy občané potřebují orientaci v nepřehledném světě, a také pomoc. Česká televize (i podle premiéra) v tomto smyslu obstála, je hodnocena jako nejdůvěryhodnější médium v zemi a každý neuvážený krok Rady České televize znamená vážné ohrožení výkonu tohoto jedinečného média veřejné služby. Co všechno tím rozvratem eskaluje, netroufám si domyslet! Nárůst volebních hlasů pro politické síly, které radní drží u moci, to určitě nebude.

Břetislav Rychlík, režisér, vysokoškolský učitel

Věnováno zvěčnělým signatářům dopisu premiéru Andreji Babišovi k situaci v Radě České televize, faráři Svatopluku Karáskovi a básníku Janu Vodňanskému, signatářům Charty 77.

Psáno pro Aktuálně.cz 16. března 2021