Cenu bePROUD za přínos LGBTQ komunitě dostala Džamila Stehlíková

Cenu bePROUD za přínos LGBTQ komunitě dostala Džamila Stehlíková

MUDr. Džamila Stehlíková se ze své pozice lékařky a političky mnoho let významně angažuje ve prospěch LGBT komunity v České republice. Spolupráci s gay a lesbickým hnutím navázala v polovině 90. let, kdy publikovala v autorském kolektivu s Ivem Procházkou a Jiřím Hromadou první zevrubný průzkum situace gay komunity po roce 1989. Jako ministryně pro lidská práva pak přispěla k přijetí antidiskriminačního zákona.  Působila i jako manažerka národního programu boje proti AIDS, nechala také vypracovat analýzu o menšině a výsledná doporučení prosazovala. Dlouhodobě se podílí na boji proti HIV/AIDS a v letech 2009–2014 působila jako manažerka Národního programu HIV/AIDS v ČR.

 

Foto: David Háva.