Olga Sommerová: Miroslava Němcová je bojovnice, bytostná demokratka, pro kterou je dvacetileté působení v politice tím, čím má být – službou občanům

Olga Sommerová: Miroslava Němcová je bojovnice, bytostná demokratka, pro kterou je dvacetileté působení v politice tím, čím má být – službou občanům

Jako ženě je mi sympatické, že coby předsedkyně Poslanecké sněmovny chtěla přispět k tomu, aby ve sněmovně vládla slušnější atmosféra. Odmítla tehdy plýtvání penězi na reprezentaci a prosazovala úspory v chodu dolní komory, omezení vnitrostátních letů poslanců na zasedání Sněmovny z Ostravy do Prahy. Kromě toho zrušila některé zahraniční cesty poslanců, omezila náklady na provoz reprezentativní vily pro předsedu komory, kterou nevyužívala, a vyslovila se pro zrušení dotovaných cen v poslaneckých rekreačních střediscích.

V roce 2013 byla navržena na premiérku, čímž by se u nás stala první ženou v této vrcholné funkci. Miroslava Němcová byla v této době veřejností vnímána jako jedna z mála důvěryhodných tváří ve straně, která nemá za sebou žádné skandály. Ale prezident Zeman zamíchal karty, a svévolně jmenoval Rusnokovu vládu.

V této divné době, kdy náš život ovlivňují temná rezidua zločinného režimu,

je nanejvýš aktuální, že Miroslava Němcová zaujímá jednoznačně odmítavý postoj vůči komunistické ideologii v jakékoliv podobě, a to opakovaně. Varuje před ztrátou paměti na hrůzy totality.

Vzpomínám na svoji přítelkyni, sedminásobnou olympijskou vítězku Věru Čáslavskou, která při posledních prezidentských volbách prohlásila, že by si jako prezidentku přála Miroslavu Němcovou.

To bylo také přání stovek lidí, kteří v březnu 2018 poděkovali Miroslavě Němcové za to, že během inauguračního projevu, když Miloš Zeman zaútočil na veřejnoprávní Českou televizi, a tím se zpronevěřil prezidentské přísaze, že bude národ spojovat, nikoliv rozdělovat, odešla na protest z Vladislavského sálu. Za toto nebývale odvážné gesto vznikla iniciativa Květiny díků pro Miroslavu Němcovou. To, že jako první dala najevo nesouhlas s křivou přísahou, je pro mě potvrzením, že Miroslava Němcová je statečná žena konzistentních názorů, pro niž je v každém jejím činu politickým posláním obhajoba demokracie.

Přeju sobě i spoluobčanům, kteří bez svobody nemohou a nechtějí žít, aby Miroslava Němcová jako senátorka nadále obhajovala právo občanů na důstojný život v demokratické

zemi.

 

 

doc. MgA Olga Sommerová

filmová dokumentaristka

  1. místopředsedkyně Liberálně ekologické strany LES