Zastupitelstvo hl. m. Prahy 27. května schválilo Klimatický plán do roku 2030. Dokument připravovala pražská komise pro udržitelnou energetiku a klima pod vedením Martina Bursíka

Zastupitelstvo hl. m. Prahy 27. května schválilo Klimatický plán do roku 2030. Dokument připravovala pražská komise pro udržitelnou energetiku a klima pod vedením Martina Bursíka

Dokument počítá se snížením objemu produkovaných emisí oxidu uhličitého o 45 % oproti roku 2010, čehož se má dosáhnout realizací 69 konkrétních opatření

Plné znění dokumentu je ke stažení na webových stránkách Klimatického plánu zde:

https://klima.praha.eu/cs/klimaplan-v-kostce.html