Martin Bursík vystoupil na konferenci „Voda-půda-krajina: Ochrana v EU a ČR”

Martin Bursík vystoupil na konferenci „Voda-půda-krajina: Ochrana v EU a ČR”

Předseda Liberálně ekologické strany Martin Bursík dnes vystoupil na konferenci „Voda-půda-krajina: Ochrana v EU a ČR”. Jeho projev uvozoval celkovou debatu o půdě a změně klimatu do širšího kontextu současného vývoje. Konference proběhla pod záštitou europoslance Stanislava Polčáka (STAN) a poslankyně Jany Krutákové (STAN).

Příspěvek zdůrazňoval důležitost mitigace emisí v rámci širší debaty o problémech týkajících se hospodaření a péče o krajinu. Osou referátu bylo téma konce doby uhlíkové. Období v lidských dějinách, které je již překonané a které bude nahrazeno udržitelnějšími společenskými, ekonomickými a energetickými modely. Řeč tak byla o budoucnosti udržitelné energetiky, její demokratizaci a proměně. Jako konkrétní příklad sloužilo schéma domácností-mikroelektráren, vystihnutelné citátem Johna Lennona: “Power to the People”. Dále, mimo jiné, Martin Bursík zdůraznil potřebu nezapomínat na čistotu zdrojů elektřiny i během přechodu od spalovacích motorů k elektromotorům.

Tuto vizi doplnil o varování, že přes všechny dostupné poznatky, vývoj a úspěch multilaterální diplomacie se stále mezinárodní společenství zdaleka neblíží cílům vytyčeným v Pařížské dohodě. Dohromady Národně stanovené příspěvky (Nationally determined contributions) podle Pařížské dohody zatím zdaleka nestačí pro udržení globálního oteplení pod 2 stupni Celsia oproti předprůmyslovým dobám.