“Jsme vyčerpaní, máme opravdu strach a nevíme, jak dlouho ještě dokážeme tomu tlaku odolávat.” Tak zní volání o pomoc, které rozeslala v posledních dnech organizace Budapest Pride.

“Jsme vyčerpaní, máme opravdu strach a nevíme, jak dlouho ještě dokážeme tomu tlaku odolávat.” Tak zní volání o pomoc, které rozeslala v posledních dnech organizace Budapest Pride.

Vyzýváme české politiky a političky, zejména vládu ČR, aby v rámci svých kompetencí pomohli zastavit útoky na svobodu slova a LGBT+ lidi v Maďarsku.

Nejnovějším v řadě útoků na LGBT+ lidi v Maďarsku je návrh zákona předložený stranou Fidesz, který zakazuje “zobrazování a propagaci genderové identity odlišné od pohlaví určeného při narození, změny pohlaví a homosexuality“. A to ve školách a ve veřejných oznámeních pro osoby mladší 18 let. Fidesz se zjevně inspiruje obdobnými zákony přijatými v Rusku v roce 2013. Co tento návrh způsobí? Zaprvé omezí svobodu slova pro kohokoliv. Nikdo nebude smět v dané situaci o LGBT+ lidech mluvit. Zadruhé má návrh devastující účinky na mladé LGBT+ lidi, kteří nebudou moci získat podporu a informace, které jsou životně důležité pro jejich sebepřijetí a normální duševní vývoj. Zatřetí omezí právo veřejnosti na informace a vyvážené vzdělávání, čímž bude obecně snížena informovanost, budou posíleny stereotypy a dojde ke zvýšení averzi vůči LGBT+ lidem. A to může (a pravděpodobně také bude) mít fatální důsledky.

Podle organizace Budapest Pride 42 % LGBT+ lidí v Maďarsku zvažovalo sebevraždu a 30 % se o ni pokusilo. Více než polovina maďarských LGBT+ mladistvých se ve škole cítila v ohrožení kvůli své sexuální orientaci a 37 % kvůli své genderové identitě. Tento návrh ještě zhorší už tak alarmující situaci v Maďarsku.

Česká republika se zasazuje o ochranu demokracie a lidských práv v mnoha zemích. Porušování svobody slova, práva na informace ve vzdělávání a lidských práv LGBT+ lidí v Maďarsku by nemělo být výjimkou. Naopak, obezřetnost je namístě o to více, neboť se jedná o stát, se kterým sdílíme prostor Evropské unie.

Proto společně s PraguePride vyzýváme:

členy a členky vlády ČR a zejména premiéra Andreje Babiše a ministra zahraničních věcí Jakuba Kulhánka, aby v jednáních s představiteli Maďarska vyjádřili znepokojení nad nově předloženým návrhem zákona a situací LGBT+ lidí v Maďarsku obecně;
zástupce a zástupkyně České republiky v orgánech EU, aby podpořili rozhodnutí, která žádají zastavení útoků na LGBT+ lidi v Maďarsku;
velvyslanectví České republiky v Maďarsku, aby poskytlo maďarským LGBT+ organizacím pomoc při jejich činnosti;
ostatní politiky a političky, aby vyjádřili podporu svobodě slova, svobodnému vzdělávání a dodržování lidských práv LGBT+ lidí v Maďarsku.

Prosíme, pomozte zachovat EU jako prostor svobody a demokracie pro všechny jeho občany a občanky bez rozdílu. Udělejte vše, co je ve vašich silách, aby se Ruskem inspirované zákony omezující svobodu slova a vytvářející nenávist mezi lidmi nezakořenily prostřednictvím Maďarska i u nás v EU.

Amnesty International Česká republika, z.s.

Logos Česká republika, z. s.

Mezipatra z.s.

Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu z.s.

Prague Pride z.s.

Queer Geography, z.s.

K prohlášení se připojují: 16. 6.

World Radio – European People z.s

Jana Valdrová, jazykovědkyně, germanistka

František Kopřiva, poslanec Pirátské strany

Tomáš Martínek, poslanec Pirátské strany

František Navrkla, poslanec Pirátské strany

Petr Pavlík, vysokoškolský pedagog

Platforma Queerpsychologie.cz

Jaroslav Lorman, ředitel Život 90

Jan Winter, vysokoškolský pedagog

Radka Maxová, europoslankyně