Zvyšování kvality vzdělávání na Trutnovsku. Do projektu místní akční skupiny (MAS) Království – Jestřebí hory, o.p.s. je zapojeno 46 mateřských, základních, základních uměleckých a speciálních škol

Zvyšování kvality vzdělávání na Trutnovsku. Do projektu místní akční skupiny (MAS) Království – Jestřebí hory, o.p.s. je zapojeno 46 mateřských, základních, základních uměleckých a speciálních škol

Hlavním manažerem projektem je místopředseda LES Jan Balcar. Namlouvání pohádkových audioknih, webináře Učitelé sobě nebo odměna pro snaživé děti. Nejen o tom je projekt Místní akční plán (MAP) Trutnovsko II, realizovaný Místní akční skupinou (MAS) Království – Jestřebí hory, o.p.s.

Do místního akčního plánu Trutnovsko II je zapojeno 46 mateřských, základních, základních uměleckých nebo speciálních škol. Například trutnovské školky si v rámci projektu počínají hodně aktivně. „Realizátoři projektu se nám snaží pomáhat. Třeba v době distanční výuky pro nás okamžitě zrealizovali školení přes digitální technologie a online platformy,“ pochvaluje si Vladimíra Priputenová, ředitelka MŠ Trutnov. Předškoláci se také zapojili do výzev MAP na podporu zdravotníků nebo seniorů. „Co se týče reflexe celé té složité doby, líbila se mi akce Covidu to osladíme, kdy děti ze školek vyráběly pro obětavé zdravotníky z trutnovské nemocnice obrázky a další drobné dárky,“ říká místostarosta Trutnova Tomáš Eichler, který je zároveň členem Řídicího výboru MAP a pracovní skupiny pro financování.

Základní školy v regionu byly v rámci projektu osloveny mimo jiné i výzvou „Oprašujeme pohádkovou klasiku aneb děti čtou dětem“. „Odezva byla přímo pohádková, žáci namluvili a nahráli 42 audioknih. Úžasná díla jsou nyní nejen pro potřeby školek a škol k dispozici na našem YouTube kanálu,“ prozrazuje hlavní manažer projektu Jan Balcar. Podle něj měl v regionu velký ohlas také cyklus webinářů Učitelé sobě, který umožnil výměnu zkušeností vyučujícím jednotlivých předmětů.

Projekt MAP Trutnovsko II je realizován od 1.1.2019 do 31.12.2022. Velmi dobrá spolupráce mezi Městem Trutnov, Místní akční skupinou Království – Jestřebí hory a projektovým týmem MAP Trutnovsko vyvrcholila v dubnu 2021 rozhodnutím, že navazující projekt MAP Trutnovsko III bude opět realizovat zmiňovaná MAS. Toto rozhodnutí následně schválila Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje. Projekt bude zahájen 1. ledna 2023.