Studie institutu Ember: Česko patří po Polsku k největším „špinavcům“ EU a je překážkou snižování emisí z výroby v EU. ČR zaostává za postupnou dekarbonizaci EU

Studie institutu Ember: Česko patří po Polsku k největším „špinavcům“ EU a je překážkou snižování emisí z výroby v EU. ČR zaostává za postupnou dekarbonizaci EU

Institut Ember vydal zprávu hodnotící národní energetické a klimatické plány (NECP) členských států EU k hodnocení plánovaného pokroku v energetickém sektoru v příštím desetiletí.

Studie porovnává každou zemi EU na široké škále indikátorů energetického sektoru a identifikujeme sedm zemí, které jsou hlavními překážkami snižování emisí z výroby elektřiny v EU.

Česko a Polsko  má nejnižší ambice. Postupná dekarbonizace EU dá naší špíně a zaostalosti čím dál tím víc vynikat. Další symptom systémového selhání vlády Andreje Babiše.

Pro omezení globálního oteplování na 1,5 ° C bude nezbytná rychlá dekarbonizace výroby elektřiny.

Závěry studie institutu Ember jsou zde:

Vision or Division? Analysis of NECPs