Selhání Martina Bursíka

Selhání Martina Bursíka

V souvislosti s prolomením limitů těžby na dole Bílina se na našem Facebooku objevil komentář pana Chwisteka s názvem „Selhání Martina Bursíka“. Tento komentář si můžete přečíst zde >>>

Není to ovšem původní text pana Chwisteka. Napsal ho Jan Zeman, zastupitel MČ Praha 13 za KSČM. Jeho celý text uveřejňuje jako názor server ekolist.cz >>>

Jak je ale s tím „selháním Martina Bursíka“ ve skutečnosti? Jaká jsou fakta a pravdivé souvislosti? Na text pana Zemana reaguje Martin Bursík následovně:

Pan Chwistek okopíroval doslovně text Jana Zemana, reaguji tedy na tento text. Jan Zeman manipulativním způsobem překreslil fakta tak, aby vyhovovala jeho kritické pozici aktivního člena KSČM. Není to bohužel poprvé. Níže fakta, která vyvracejí nepravdivá konstatování pana Zemana.

Není pravdou, že jsem „přihodil“ Severočeským dolům údajných 132 mil. tun uhlí.

V roce 2008 jsem prosadil ve vládě novelu horního zákona, která mj. uložila těžebním společnostem povinnost poskytnout Báňskému úřadu podklady pro odpis zásob. To byl předpoklad odpisu zásob za limity. V průběhu schvalování novely ve Sněmovně však padla vláda a premiér Fischer pak novelu stáhl. Součástí dohody schválení novely vládou byla i tzv. korekce linií těžby na dole Bílina. V jižní části se doly vzdaly 31,8 mil. tun uhlí a stejný objem získaly v severozápadní části. Celková bilance korekce limitů byla tedy CO2 neutrální. Doly se navíc zavázaly zřídit biokoridor a pás zeleně. Jan na uhlíkové neutralitě, tak na biokoridorech, pracoval tehdy Ivan Dejmal. Podle § 24 Horního zákona (2) K podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru musí mít organizace předchozí souhlas Ministerstva životního prostředí tzn. objem uhlí, které doly budou chtít z území vytěžit, podléhá souhlasu MŽP.

Není pravdou, že jsem zdiskreditoval ekologickou daňovou reformu zavedením sazeb spotřebních daní v symbolické výši.

Naopak, prosazení ekologické daňové reformy bylo vedle programu Zelená úsporám a 37 miliard z Operačního programu životní prostředí největším úspěchem MŽP za mého druhého vedení. Naopak, spotřební daň na uhí zvýšila jeho cenu o cca 10%, a současně jsme snížili DPH pro palivové dříví, dřevěné ekobrikety a pelety. Tím se vytápění biomasou stalo levnějším než uhlím. To byl nezbytný předpoklad pro odstartování programu Zelená úsporám. Dalším úspěchem bylo prosazení výnosové neutrality, tzv. že výnosy ze spotřebních daní z energií byly vráceny do ekonomiky formou snížení vedlejších nákladů práce. Tento princip letos bohužel zrušil ministr financí Babiš.

Není pravdou, že jsem prosazoval „proautomobilovou“ dopravní politiku.

Vládou prošel zákaz kamionové dopravy v pátek odpoledne, bohužel neprošel parlamentem. Prosadili jsme spolu s náměstkem Alešem Kutákem úpravy Harmonogramu výstavby dopravních staveb, který obsahoval cca 75 obchvatů obcí a měst. Bránili jsme vedení dálnice D3 přes Posázaví a vedení rychlostní komunikace přes Český ráj. Prosadili jsme povinné kvóty automobilů na „čistý“ pohon ve státní správě atd.

Není pravdou, že jsem způsobil fotovoltaický tunel.

Je notoricky známo, že fotovoltaický tunel způsobil pozměňovací návrh poslankyně Šedivé a nikoli vládní návrh zákona, na kterém jsem jako expert pracoval. Přisuzovat mně odpovědnost za toto selhání regulace není fér.


Pro úplnost přidáváme i reakci Daniela Vondrouše, která se objevil na našem Facebooku:
Kdo se zajímá o ochranu životního prostředí, samozřejmě ví, že obvinění pana Chwisteka jsou nesmyslná. Novináři či nevládní organizace zabývající se energetikou či životním prostředím oceňují Martin Bursíka především za znovupotvrzení limitů těžby uhlí, otevření věcné debaty o jaderné energetice, první fázi ekologické daňové refiormy, prosazování omezení kamionové dopravy či vytvoření a prosazení úspěšného a známého programu Zelená úsporám.. Médiím se podařilo i ukázat na skutečného viníka solárního tunelu – byť to trochu trvalo. Chybu v regulaci totiž nezpůsobil ministr průmyslu Urban, který návrh zákona o podpoře OZE Špidlově vládě předložil, tím méně ministr Ambrozek jsko spolupředkladatel či dokonce jeho (Ambrozka, nikoliv Urbana) odborný poradce Martin Bursík. Dokonce i chybu, kterou přinesl pozměňovák paní poslankyně Šedivé, bylo možné opravit, když se ukázalo, že náklady na OZE klesly na hranici, kde tato chyba brání účinné regulaci výkupních cen. Tehdy vstoupil na scénu ministr průmyslu Tošovský z Fischerovy úřednické vlády. Pár měsíců potřebnou změnu zákona brzdil a nakonec na podzim 2009 ve vládě prosadil, že bude o rok odložena její platnost. A právě rok 2010 se pak stal oním proslulým rokem solárního tunelu. Daniel Vondrouš, Zelený kruh(ekologická opatření prosazuji od roku 92, většinou v barvách ekologických organizací, 8 let prací pro MŽP, mj. i v době druhého ministrování Martina Bursíka).