Tomáš Havlíček

Tomáš Havlíček

Veronica 3/2017: Tomáš Havlíček, kandidát za LES v Jihomoravském kraji, byl spolu s Davidem Veselým autorem několika článků a garantem čerstvého čísla časopisu Veronica, které se zabývá převážně mýty a fakty o přehradách. Z pestré mozaiky textů i obrázků plyne, že přehrady nejsou všelék na řešení vodohospodářských otázek současnosti a budoucnosti, ale stojí spíše na konci škály možných opatření. „Vládních strategií ke změně klimatu a suchu máme dost, ale nikdo moc neřeší, co brání jejich realizaci. Na to se musíme zaměřit.“ 

04/10/2017