Předseda pražské komise pro udržitelnou energetiku a klima Martin Bursík představil klimatický plán hlavního města do roku 2030

Předseda pražské komise pro udržitelnou energetiku a klima Martin Bursík představil klimatický plán hlavního města do roku 2030

Předseda pražské komise pro udržitelnou energetiku a klima Martin Bursík představil klimatický plán hlavního města do roku 2030.

 

 

Snížení emisí oxidu uhličitého v Praze o 45 % oproti úrovni z roku 2010. To je závazek schválený zastupitelstvem v roce 2019, který se má nový plán splnit. V praxi to znamená snížení emisí z 8,8 milionu tun CO2 ročně skoro na polovinu.

Strategie navržená experty obsahuje konkrétní opatření, jak toho dosáhnout. Celkové odhadované náklady, které se netýkají jen města, ale i firem a fyzických osob jsou 230 miliard korun. Plán zahrnuje i uhlíkový rozpočet s výpočtem, kolik emisí ještě Praha může uvolnit do atmosféry do roku 2050, kdy by měly být emise sníženy téměř na nulu v celé zemi.

Navržená opatření se týkají úspor energií v budovách, přechodu na ekologické způsoby dopravy i rychlého omezení emisí v energetice. I proto počítá plán s využitím solárních panelů na veřejných soukromých i družstevních budovách nebo s využitím tepla z čistírny odpadních vod k vytápění nebo s výstavbou bioplynové stanice. Ta by měla zpracovávat biologický odpad na biometan, který by pak například mohl pohánět městské autobusy.

Ale jak zdůrazňuje exministr životního prostředí Martin Bursík (LES), jehož tým dokument sepsal, samo město na to nestačí. „Téměř 60 procent emisí Prahy pochází z importu elektřiny vyrobené z uhlí a tepla z uhelného zdroje v Mělníku… My jsme na té velké energetice závislí. Pro nás je absolutně zásadní, aby stát přistoupil k dekarbonizaci a odstavování uhelných elektráren. To tempo je pro nás důležité,“ říká Bursík.

„Zároveň jsme se ale rozhodli na to nerezignovat a nenechat to jen v rukou výrobců, respektive státu. Sami maximálně rozvineme potenciál a pokusíme se být maximálně nezávislí a snižovat závislost na vnějších fosilních zdrojích,“ uvádí Bursík, který vede pražskou komisi pro udržitelnou energetiku a klima.

Úspora energie
Plán představil veřejnosti v Centru architektury a městského plánování minulý měsíc. Strategie také počítá například s výsadbou stromů a dalšími prvky pro ochlazování města nebo s lepším hospodařením s dešťovou vodou. Město by přitom rádo většinu peněz získalo ve formě dotací z unijních fondů. Jiří Koželouh, který je odborníkem na energetiku v Hnutí DUHA, hodnotí klimatický plán Prahy jako realistický a dostatečně konkrétní.

Celý text Štěpána Sedláčka je zde:

https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/klimaticky-plan-prahy-strategie-klima-emise_2105271511_zuj

13/06/2021