Otevřený dopis premiérovi ČR vyzývá českou vládu k uvalení sankcí na Rusko

Otevřený dopis premiérovi ČR vyzývá českou vládu k uvalení sankcí na Rusko

Otevřený dopis premiérovi ČR

 

V Praze, dne 15.3.2014

Vážený pane premiére,

v těchto dnech, kdy si připomínáme výročí obsazení naší země Hitlerem v roce 1939, napadly suverénní území Ukrajiny, jejíž hranice jsou potvrzené a garantované budapešťskou deklarací, ruské speciální ozbrojené síly.  Vojenská agrese, které se Rusko dopouští, narušuje  dosavadní bezpečnostní jistotu celého evropského kontinentu. Je to nepochybné  porušení mezinárodního práva. Však i vy jste tento agresivní čin odsoudil.

Česká zkušenost s okupací sovětskou armádou v roce 1968 by nás měla mít k tomu, abychom to byli právě my, kdo bude rozhodným zastáncem odporu vůči arogantnímu pokusu o obnovu ruského ekonomického a politického vlivu  ve východní a střední Evropě, prosazovaném vojenskou agresí. Naše zkušenost nám říká, že tento vliv by opět  deformoval těžce  získanou demokracii a  omezil naší svobodu.

Jako občané České republiky Vás proto vyzýváme k uplatnění plné šíře politických a ekonomických sankcí vůči Rusku. Občané Ruské federace  sami pak pochopí, že je představitelé ruského nedemokratického Putinova režimu vedou do izolace od svobodného světa.

Stejně tak i  občané České republiky zajisté  porozumí důvodům, které povedou vládu k uvalení sankcí na agresivní ruský režim. Cena svobody je penězi nevyčíslitelná.

Vyzýváme Vás proto, abyste na půdě Evropské rady prosazoval uplatnění politických a ekonomických sankcí proti Rusku do té doby, než ruská vojska opustí svrchované území Ukrajiny. Vyzýváme Vás, abyste vyzval zástupce G8, aby se nejen nezúčastnili Summitu v Soči, ale aby Rusko z G8 vyloučili.

Považujeme za nezbytné revidovat bezpečnostní strategii; nejen naši, ale i bezpečnostní a obrannou strategii NATO a Evropské unie vzhledem k tomu, že dosud  pokračující vojenský útok na suverenitu Ukrajinského státu ukazuje její prohru.

Žádáme, aby vláda ČR na domácí půdě zajistila:

  1. okamžité zastavení vydávání víz občanům Ruské federace,
  2. zrušení možnosti obdržení dvojího občanství pro občany Ruské federace od 1.1.2015,
  3. zmrazení kont Ruských občanů v ČR s cílem prověřit legálnost těchto vkladů,
  4. zastavení vstupu ruského byznysu a kapitálu do ČR,
  5. zrušení tendru na výstavbu nových jaderných reaktorů v Temelíně.

 

Se spojenci v EU a v NATO by vláda ČR měla právě těmito kroky vyslat prezidentu Putinovi varování, že jeho  pokračující imperiální politika uvrhne Rusko do mezinárodní  izolace.

Věříme, vycházejíce z vašeho rozhodného odsouzení agresivního vojenského útoku na Ukrajinu, že náš  názor na nezbytnost sankcí vůči ruskému režimu přijmete jako rozhodný krok k ochraně naší svobody a demokratického zřízení, jak to konečně v Bruselu žádal i český ministr zahraničí, Lubomír Zaorálek.

Vzhledem k vážnosti situace vyzýváme pak předsedy všech demokratických politických stran, aby se k tomuto požadavku připojili.

 

S pozdravem,

 

 

Podepsaní podle abecedy:

Martin Bursík, bývalý vicepremiér a ministr životního prostředí, předseda LES

Luboš Dobrovský, bývalý federální ministr obrany

Michael Kocáb, bývalý ministr pro lidská práva a národnosti, bývalý předseda parlamentní komise FS ČR pro dohled nad odsunem sovětských vojsk z Československa

Jaromír Štětina, senátor Top09 a STAN