Jednička LES v eurovolbách Milena Vicenová podporuje ekologické zemědělství a rodinné farmy

Jednička LES v eurovolbách Milena Vicenová podporuje ekologické zemědělství a rodinné farmy

Jednička LES v eurovolbách Milena Vicenová podporuje farmáře

Milena Vicenová se v rámci své předvolební kampaně k volbám do Evropského 
parlamentu účastní řady akcí v regionech. Dlouhodobě podporuje ekologické zemědělství, rodinné 
farmy a místní akční skupiny, se kterými vždy ráda diskutuje o budoucnosti České republiky 
v rámci Evropské unie. 

Milena Vicenová, dlouhodobá podporovatelka evropského modelu založeného
na rodinných farmách a příznivkyně ASZ ČR, se účastní řady akcí v regionech. Její další zastávkou
byly Farmářské slavnosti, tradiční akce pořádaná v sobotu 26. dubna Asociací soukromého
zemědělství České republiky.

Tentokrát byla akce věnována Roku rodinných farem, vyhlášených OSN. Na farmě Galloway rodiny
Vacíkových v Roupově bylo možné se na vlastní oči přesvědčit, proč zůstávají rodinné farmy v celém
světě pilířem zemědělství. Na zajímavém odborném semináři upozornil Ing. Marek Batysta z
Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy na nebezpečný proces eroze a význam sledování
nesprávné praxe u některých zemědělců, která při přívalových deštích vede k splachování
nejcennější části ornice na silnice, do rybníků a řek. Předseda Asociace soukromého zemědělství Ing.
Josef Stehlík se mimo jiné zamyslel nad přínosem pozemkových úprav pro vytváření venkovského
prostředí.

Milena Vicenová shrnula historii rodinných farem v Československu a v České republice a připomenula, že rodinné farmy jsou už od roku 1959 základem Společné zemědělské politiky EU. Ve svém vystoupení mimo v rozhovoru mimo jiné řekla:

„Na světě je více než 500 milionů rodinných farem, které hospodaří na 56 % zemědělské půdy a tvoří nejméně 56 % zemědělské produkce. V Asii či Střední Americe dokonce více než 80 %, v rámci Evropské unie 68 % a jsou základem Společné zemědělské politiky EU. Výrazně odlišná situace je v České republice, kde bylo během akce Kulak v listopadu 1951 vystěhováno ze svých statků 4 000 rodin a celkově v průběhu let 1949 – 1957 vlivem násilné kolektivizace zlikvidováno 33 908 soukromých hospodářství. V současné době fyzické osoby hospodaří na 45 % z celkové výměry zemědělské půdy, přičemž většina je vlastní, na rozdíl od subjektů právnických osob, které si půdu z 87,4 % pronajímají. Život ve venkovských oblastech, pracovní příležitosti pro mladé lidi, potravinová bezpečnost a vysoce kvalitní potraviny, schopnost reagovat rychle na změny vnějšího prostředí, posílení statutu a pozice zemědělců, uchování kulturních hodnot, zachování rozmanitosti druhů a konkurenceschopnost na světových trzích – to jsou zásadní přínosy rodinných farem. Jasnou informovanost o významu rodinných farem směrem k veřejnosti a jejich maximální podporu už více než 15 let v České republice zajišťuje Asociace soukromého zemědělství ČR.“

Farmu rodiny Vacíkových si prohlédly stovky rodin s dětmi, nadšených pohledem na krávy s telaty,
králíky, jízdou na traktoru a ukázkou rodea. Dospělí návštěvníci ocenili vysokou úroveň farmy,
kolektory na střechách stodoly, prodej domácích výrobků ze dvora a vynikající domácí restauraci.
Není divu, že rodina Vacíkových získala v roce 2013 ocenění jako nejlepší v soutěži Farma roku.

V neděli se Milena Vicenová z Farmářských slavností na Plzeňsku přesunula na sever Moravy
podpořit Ekologické dny Olomouc a vyslechnout si úvahu profesora Václava Bělohradského o
tom, proč jsou náměstí plná protestujících, ale společnosti jsou stále více neschopné změn.
Další zastávkou nabitého programu byla beseda Místní akční skupiny „Kyjovské Slovácko v pohybu“
v Kyjově. V besedě přišel na řadu i evropský program LEADER, byly zmíněny největší úspěchy této
skupiny – v oblasti Kyjovské Slovácko se za uplynulých deset let uskutečnilo na 250 projektů
v hodnotě 100 miliónů korun. Právě dnes, 29. dubna 2014, slaví MAS „Kyjovské Slovácko v pohybu“
deset let své existence. Jak zdůrazňuje Anna Čarková, respektovaná manažerka skupiny a kandidátka
za stranu LES do voleb do Evropského parlamentu, evropský program LEADER rozhodně není
penězovod, ale způsob, jak propojit nápady a energii obyvatel Kyjovského Slovácka s finančními
zdroji. Výsledkem jsou nápadité projekty připomínající minulost regionu, učící děti ze školky třídit
bioodpad, pomáhající drobnému podnikání, mapující církevní památky, pomníky z druhé světové
války, projekty zaměřené na boj proti extremismu a nacionalismu.

V diskusi se probírala témata jako přínosy a rizika zavedení eura, o programu LEADER, váznoucí
spolupráci europoslanců s členy národních parlamentů, předsednictví České republiky, o Entropě, o
nebezpečí růstu extremismu v Evropě i v Rusku, o dění na Ukrajině a o tom, jak může vypadat
Evropské unie za deset let.
_______________________________________________

O Mileně Vicenové

MVDr. Milena Vicenová, bývalá velvyslankyně ČR při EU, ministryně zemědělství, členka vládního
týmu pro vyjednání evropských fondů na období 2007-2013 a hrdá přerovská rodačka, kandiduje ve
volbách do Evropského parlamentu jako jednička kandidátky Liberálně ekologické strany (LES).
Hlavní témata, kterými se v předvolební kampani zaobírá, jsou bezpečný stát, v bezpečné a
demokratické Evropě, důstojné podmínky občanům a zdravý, ne dravý životní styl.
www.milenavicenova.eu
mail: milena@vicenova.eu
twitter: @MVicenova
_____________________________________________________________________________
Kontakt pro novináře:
Ing. Jana Poláková
Tisková mluvčí Mileny Vicenové
jana.polakova@stranales.cz
+420 725 985 006