Jan Balcar a Petr Hruby kandidují za LES na kandidátce TOP09 v Královehradeckém kraji

Jan Balcar a Petr Hruby kandidují za LES na kandidátce TOP09 v Královehradeckém kraji

Jan Balcar: Demokracie se musí budovat už na úrovni obcí a regionů a nejen v Parlamentu.

V podstatě jsem spokojený člověk. Jsem jedenáct let šťastně ženatý, mám dva malé šikovné syny. Zdraví mi naštěstí slouží. Bydlím v rodné vesnici. Práce mě baví a obklopuji se šikovnými, inspirativními a pozitivními lidmi, kterých si velmi vážím, a mnozí jsou mi blízkými přáteli. Bez těchto lidí bych nemohl být spokojený.
Aktivně se zapojuji do činnosti spolků v obci a regionu. Rád sportuji, pracuji na zahradě a jitřím mysl v diskuzích.

Jsem vystudovaným historikem a o politiku se zajímám mnoho let. Politici v čele s prezidentem si s námi nezodpovědně hrají a uvádí nás v nejistotu a v podezření, zda to, co se kolem nás děje, je ještě demokracie. Bohužel, k této atmosféře strachu přispívají i další vrcholní politici, kteří se chovají vůči nám nezodpovědně. Proto jsem jednoznačně podpořil krok Liberálně ekologické strany, která našla společnou řeč s jedinou parlamentní středopravicovou proevropskou stranou TOP 09. Demokracie se musí budovat už na úrovni obcí a regionů a nejen v Parlamentu. V letošních volbách kandiduji především proto, že cítím ohrožení naší demokracie, přerušení prozápadní orientace a návrat do poměrů před rok 1989.

Patnáct let jsem působil ve školství jako učitel ZŠ Úpice-Lány. Třináct let jsem nejprve jako manažer Svazku obcí Jestřebí hory a posléze jako ředitel MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. ve velmi úzkém kontaktu se starosty obcí a zastupiteli, spolky a drobnými podnikateli. Jsem přesvědčen, že prostředí regionálního školství, potřeb obcí, fungování dobrovolných svazků obcí a především místních akčních skupin znám poměrně do detailu.

Pokud mne bude chtít volič podpořit, tak bych mu chtěl sdělit, že nejsem jeho svědomí a nejsem ani jeho spasitel a nadčlověk. Jeho podporu zodpovědně vnímám jako akt důvěry a uvážlivého rozhodnutí. Jeho hlas je naše shoda na principech demokracie, kvality života, otevřenosti a slušnosti. Víc mu nemohu nabídnout.
Mým volebním tématem je životní prostředí, kde mě velmi znepokojují aktivity těžařských společností, které prostřednictvím technologií ohrožujících kvalitu životního prostředí a především spodní vody chtějí obnovit jakoukoliv těžbu. Zájem o těžbu břidličných plynů na Trutnovsku, Náchodsku a v příhraniční Polska je stále aktuální. Dále pak pitná a užitková voda, kdy v posledních letech kraj ohrožují lokální záplavy a velké sucho. Chci prosazovat taková opatření, která pomohou obcím ochránit lidská sídla před lokálními záplavami a současně dokázat zadržet vodu v krajině. K tomu se vedle vlastních nabízí i prostředky krajských dotací či fondy EU.