„Dnes už feminismus není sprosté slovo,“ říká Olga Sommerová, naše 1. místopředsedkyně, v rozhovoru pro Hospodářské noviny

„Dnes už feminismus není sprosté slovo,“ říká Olga Sommerová, naše 1. místopředsedkyně, v rozhovoru pro Hospodářské noviny

Zajímá vás ještě, o čem dnes sní ženy?

Olga Sommerová: Postavení žen ve společnosti a rovnoprávnost mužů a žen mě bude zajímat vždycky, protože žena je úhelným kamenem společnosti. Zdá se, že svět řídí muži, protože jejich ego a ješitnost se projektují do dobývání světa a vytváření hodnot, jimiž se rozvíjí civilizace. Jenomže muž k tomu potřebuje ženu.

Jak napsala slavná anglická spisovatelka a feministka Virginia Woolfová: „Ženy po staletí sloužily jako zrcadla prokazující kouzelnou a lahodící schopnost odrážet postavu muže ve dvojnásobné velikosti.“ A o čem dnes ženy sní? O tom, po čem toužila moje i všechny předchozí generace – o lásce.

Předloni jste natočila dokument o Martě Kubišové. Vnímáte podobně silnou ženskou osobnost také v mladší generaci?

Silné ženské osobnosti se rodí neustále. Nebudu jmenovat a nebudu srovnávat s osobností Marty, jejíž životní příběh se odehrával v kulisách totalitního režimu. Vymezit se vůči němu, říct mu NE, znamenalo obětovat kariéru a osobní pohodlí, a to vyžadovalo velkou dávku občanské odvahy. Takovému dilematu, na němž by se potvrdila síla osobnosti, dnes není nikdo vystaven. Proto nám ubývá hrdinů a hrdinek, protože obstát v tlaku prolhaného režimu je možná z hlediska morálky jednodušší, než nepodlehnout lákadlům blahobytu.

Myslíte si, že je dnes feminismus stále aktuální? Říkáte, že bylo hlavně po revoluci…

Abychom se nemýlili, po revoluci nebyla diskriminace žen vůbec tématem veřejné diskuse. Přitom dědictví nedůstojného postavení žen ze zatuchlého patriarchálního komunismu potřebovalo osvětu jako sůl. Dnes už feminismus není sprosté slovo.

Vzniklo také mnoho organizací, zabývajících se právy žen, ale co je mi dodnes zcela nepochopitelné, proč se tyto organizace nespojí v jednu platformu, která by společně vyvíjela tlak na úřady a vládu. Jestli se něco změnilo k lepšímu, je to sebevědomí mladých žen, které se už v profesní konkurenci nenechávají strkat na druhé místo, ve vztazích s mužem vyžadují rovnoprávnost a trvají na tom, aby otec jejich dětí byl otcem přítomným a opravdovým.