Jan Balcar, člen předsednictva LES

Jan Balcar, člen předsednictva LES

Pedagog a manažer, absolvent Pedagogické fakulty UHK a Fakulty tělesné výchovy a sportu UK, ředitel obecně prospěšné společnosti Království – Jestřebí hory.