21. březen – Mezinárodní den LESů. Tématy pro rok 2015 jsou les, klima a změny klimatu

Mezinárodní den lesů byl Valným shromážděním OSN vyhlášen proto, aby zvyšoval povědomí o významu všech typů lesů na naší planetě. Tématy pro rok 2015 jsou les, klima a změny klimatu. Tato témata – les a změna klimatu – jsou mezi sebou propojená. Lesy a stromy zajišťují ochranu biodiverzity na naší planetě a působí jako přirozená obrana proti změnám klimatu. Život na naší planetě je možný a udržitelný právě díky stromům a lesům. V tento den jednotlivé státy bilancují své zapojení do činnosti na podporu stromů a lesů, vedou kampaně na výsadbu stromů. Cílem je shromáždit globální podporu pro větší akce a změny.