Evropský právní rámec pro klima: Rada a Parlament dosáhly předběžné dohody