Žádost o slyšení na školském výboru Sněmovny pro pedagogy FAMU

Žádost o slyšení na školském výboru Sněmovny pro pedagogy FAMU

Olga Sommerová, poslankyně a členka předsednictva Liberálně ekologické strany:

V červnu 2021 se na mě obrátili pedagogové FAMU, a já jsem požádala o slyšení na školském výboru Sněmovny pro pedagogy FAMU, vedoucího katedry scenáristiky Petra Jarchovského, vedoucí katedry produkce Karlu Stojákovou v kauze porušování vnitřních předpisů školy děkankou FAMU Andreou Slovákovou.

Od loňského roku má FAMU nové vedení reprezentované děkankou Andreou Slovákovou. Jeho nástupem dochází k soustavnému porušování vnitřních předpisů školy a vysokoškolského zákona. To má za následek postupné odstraňování významných docentů a profesorů a zároveň respektovaných uměleckých osobností z postů vedoucích kateder a garantů studijních programů. Děje se tak nezdůvodněnými odvoláními, zmanipulovanými výběrovými řízeními, obstrukcemi při výkonu funkce a dalšími postupy v rozporu s pravidly a dobrými mravy.

Dochází tak k přerušení kontinuity a snižování úrovně, kterou tato doposud významná umělecká škola doma i v zahraničí měla. Pedagogové s vysokým profesním kreditem, na kterých závisí renomé vysoké umělecké školy, dnes vážně uvažují, že po letech školu, které věnovali svoji energii, erudici, na které sdíleli své zkušenosti s generacemi studentů a ke které cítí silné pouto, opustí.

Se znepokojením konstatujeme, že drtivá většina vedoucích kateder a garantů studijních programů na FAMU vyčerpalo všechny možnosti vést profesně odpovědnou debatu s paní děkankou. Na konkrétně formulované dotazy k palčivým problémům, které musíme společně řešit, se nám nedostávalo kvalifikované odpovědi. Namísto toho byly podstatné otázky, které jsme opakovaně děkance kladli, bagatelizovány, rozmělňovány, překrucovány a odkládány. Zásadní řídící a koordinační úloha kolegia děkanky byla naprosto devalvována.

 • V rozporu s vnitřními předpisy odvolala děkanka bezdůvodně docenta Ivo Mathé z vedení oborové rady řádně akreditovaného doktorského studia. Namísto něj zavedla paralelní doktorský program, kde do pozice garanta instalovala vlastního loajálního sympatizanta.
 • Děkanka zmanipulovala výběrové řízení na vedoucího katedry kamery. Vedení fakulty zfalšovalo protokol, díky kterému nebyl zvolen dosavadní vedoucí katedry nositel pěti českých lvů prof. Jaroslav Brabec. Namísto něj vedením katedry pověřila technickohospodářského pracovníka, navzdory tomu, že se za prof. Brabce veřejně postavil celý pedagogický sbor katedry kamery a rovněž drtivá většina studentů tohoto pro fungování školy klíčového oboru.
 • Děkanka účelově sestavila komisi pro výběrové řízení na vedoucí katedry animované tvorby tak, aby poškodila současnou vedoucí katedry doc. Michaelu Pavlátovou. Ohrozila tím další fungování katedry, která patří k nejúspěšnějším na škole. Pod současným vedením vysoce kompetentní pedagožky a renomované filmařky (držitelky Zlatého medvěda z Berlinale, nominace na cenu Americké filmové akademie Oscar) katedra dlouhodobě dosahuje skvělých výsledků, kam kromě mnoha cen z nejprestižnějších festivalů patří též nedávno získaný studentský Oscar a nominace na Oscara pro studentku Dariu Kashcheevu za film Dcera.
 • Děkanka kompletně vyměnila složení Umělecké rady FAMU, ve které byli profesní filmaři, kteří vždy tvořili podstatnou část této instituce nahrazeni filmovými teoretiky. Na protest proti složení rady, které nerespektuje profesní složení studovaných filmových oborů a proti nekompetentním a účelovým rozhodnutím UR opustil dlouholetý vážený pedagog FAMU prof. Jiří Kubíček.
 • Vedení FAMU a UR FAMU pod vedením předsedkyně děkanky Andrey Slovákové porušuje vnitřní předpisy v oblasti habilitačních a profesorských řízení jako se to stalo v případě procesně nezvládnuté profesury Zdeňka Hudce, a zasahuje do kompetencí garantů při uskutečňování studijních programů, jako se to stalo v případě prof. Pavla Marka.

Při současném způsobu vedení FAMU hrozí druhý exodus významných profesionálů z této instituce a její postupná marginalizace. Svůj odchod z pedagogického působení už ohlásili prof. Pavel Marek a doc. Ivo Trajkov, pedagogové FAMU INTERNATIONAL.

Proti porušování vnitřních předpisů a akreditačního řádu se postavilo 37 pedagogů školy:

 • prof. Petr Jarchovský
 • prof. Jiří Kubíček
 • prof. Pavel Marek
 • doc. David Kořínek
 • doc. Ivo Mathé
 • doc. Michaela Pavlátová
 • doc. Pavel Rejholec
 • doc. Bohdan Sláma
 • doc. Martin Stecker
 • doc. Štěpánka Šimlová
 • doc. Ivo Trajkov
 • doc. Marek Vajchr
 • MgA. Karla Stojáková
 • Ing. MgA. Ondřej Zima
 • Mgr. et. MgA. Roman Kašparovský, Ph.D.
 • MgA. Pavel Berčík
 • MgA. Jiří Vlach, Ph.D.
 • Mgr. Jaromír Kallista
 • MgA. Tomáš Doruška
 • Mgr. Vítězslav Romanov
 • doc. Aurel Klimt
 • ak. mal. Pavel Koutský
 • ak. mal. Zuzana Marešová
 • MgA. Ladislav Greiner
 • Mgr. Vladimír Skall
 • Mgr. Marek Hart
 • Mgr. Viktor Ekrt
 • MgA. Radim Lapčík
 • MgA. Mgr. Petr Neubauer
 • MgA. Tomáš Oramus
 • Doc. Pavel Kopecký
 • Mgr. Martin Stýblo
 • Prof. Rudolf Prekop
 • Mgr. Michal Šimůnek
 • PhD Mgr. Tomáš Dvořák
 • PhD prof. Michael Gahut
 • PhDr. Václav Moravec, Ph.D.

Pedagogové požádali náměstka ministra školství pro vysoké školy PhDr. Pavla Dolečka o kontrolu.

V červenci byla provedena kontrola Národního akreditačního úřadu NAU. Na její výsledek čekáme.

Já jsem požádala pana ministra Roberta Plagu o schůzku, která proběhne v srpnu.