Krajské volby 2016

Volby do zastupitelstev krajů 2016

Královéhradecký kraj

Liberálně ekologická strana podpoří v Královéhradeckém kraji TOP 09.

Představitelé Liberálně ekologické strany po měsících vnitřní diskuze a pečlivé analýzy programu zahájili v prosinci jednání o podpoře TOP 09 ve volbách do Krajského zastupitelstva 2016.

volebni_plakat2

„My, občané České republiky, se nacházíme ve složitém období. Politici v čele s prezidentem si s námi nezodpovědně hrají a uvádí nás v nejistotu a v podezření, zda to, co se kolem nás děje, je ještě demokracie. Bohužel k této atmosféře strachu přispívají i další vrcholní politici, kteří se chovají vůči nám nezodpovědně. Proto chce Liberálně ekologická strana v Královéhradeckém kraji podpořit v tuto chvíli jedinou parlamentní středopravicovou proevropskou stranu TOP 09, se kterou jsme se shodli na prioritách v programu a na navržených kandidátech,“ řekl Jan Balcar, člen Předsednictva LES a volební lídr LES v Královéhradeckém kraji.

„Na kandidátce a zejména v řadách našich členů, příznivců a sympatizantů je velká skupina lidí, kteří mají zkušenosti s řízením obcí, zastupitelstev a vůbec z celé komunální politiky, dále se středním podnikáním a regionálním školstvím. Mezi klíčové priority, jako je přenesení potřeb obcí, regionálního školství a témat z oblasti životního prostředí, patří na půdu Krajského úřadu i otázka břidličných plynů, sledování aktivit těžařských firem v kraji a na příhraničním území Polska, hromadná doprava v kraji a prevence proti suchu. Zásadním heslem je – Kraj musí být obcím a městům partnerem,“ uvedl Petr Hrubý, starosta obce Vítězná a předseda dobrovolného svazku obcí Společenství obcí Podkrkonoší.

Na kandidátce TOP 09 s podporou starostů, Liberálně ekologické strany a nezávislých najdete následující zástupce Liberálně ekologické strany:

Mgr. Jan Balcar, Ph.D.

balcar41 LET

ŘEDITEL MAS KRÁLOVSTVÍ – JESTŘEBÍ HORY, O. P. S.

LIBŇATOV, LES

Kdo jsem?

V podstatě jsem spokojený člověk. Jsem deset let šťastně ženatý, mám dva malé šikovné syny. Zdraví mi naštěstí slouží. Bydlím v rodné vesnici. Práce mě baví a obklopuji se šikovnými, inspirativními a pozitivními lidmi, kterých si velmi vážím, a mnozí jsou mi blízkými přáteli. Bez těchto lidí bych nemohl být spokojený.

Aktivně se zapojuji do činnosti spolků v obci a regionu. Rád sportuji, pracuji na zahradě a jitřím mysl v diskuzích.

Proč kandiduji?

Jsem vystudovaným historikem a o politiku se zajímám mnoho let. Politici v čele s prezidentem si s námi nezodpovědně hrají a uvádí nás v nejistotu a v podezření, zda to, co se kolem nás děje, je ještě demokracie. Bohužel, k této atmosféře strachu přispívají i další vrcholní politici, kteří se chovají vůči nám nezodpovědně. Proto jsem jednoznačně podpořil krok Liberálně ekologické strany v Královéhradeckém kraji, která našla společnou řeč s jedinou parlamentní středopravicovou proevropskou stranou TOP 09. Demokracie se musí budovat už na úrovni obcí a regionů a nejen v Parlamentu. V letošních krajských volbách kandiduji především proto, že cítím ohrožení naší demokracie, přerušení prozápadní orientace a návrat do poměrů před rok 1989.

Jaké mám zkušenosti?

Patnáct let jsem působil ve školství jako učitel ZŠ Úpice-Lány. Dvanáct let jsem nejprve jako manažer Svazku obcí Jestřebí hory a posléze jako ředitel MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. ve velmi úzkém kontaktu se starosty obcí a zastupiteli, spolky a drobnými podnikateli. Jsem přesvědčen, že prostředí regionálního školství, potřeb obcí, fungování dobrovolných svazků obcí a především místních akčních skupin znám poměrně do detailu. Chtěl bych na úroveň kraje přinést tyto zkušenosti.

Co chci přinést voliči?

Pokud mne bude chtít volič podpořit, tak bych mu chtěl sdělit, že nejsem jeho svědomí a nejsem ani jeho spasitel a nadčlověk. Jeho podporu zodpovědně vnímám jako akt důvěry a uvážlivého rozhodnutí. Jeho hlas je naše shoda na principech demokracie, kvality života, otevřenosti a slušnosti. Víc mu nemohu nabídnout.

Moje volební téma a co budu prosazovat?

  1. Královéhradecký kraj je historicky bohatý na nerostné bohatství – rudy, uhlí, uran atd. Velmi mě znepokojí aktivity těžařských společností, které prostřednictvím technologií ohrožujících kvalitu životního prostředí a především spodní vody chtějí obnovit jakoukoliv těžbu. Zájem o těžbu břidličných plynů na Trutnovsku, Náchodsku a v příhraniční Polska je stále aktuální.

Chci prosazovat permanentní dohled krajských úředníků a expertů včetně politické reprezentace nad potenciální hrozbou průzkumů a těžby v kraji.

  1. Královéhradecký kraj je bohatý na pitnou i užitkovou vodu. V posledních letech kraj ohrožují lokální záplavy a velké sucho.

Chci prosazovat taková opatření, která pomohou obcím ochránit lidská sídla před lokálními záplavami a současně dokázat zadržet vodu v krajině. K tomu se vedle vlastních nabízí i prostředky krajských dotací či fondy EU.

Petr Hrubý

hruby43 LET

STAROSTA OBCE VÍTĚZNÁ

VÍTĚZNÁ, LES

Kdo jsem?

Druhé volební období vykonávám funkci starosty v obci Vítězná. Jsem předsedou Společenství obcí Podkrkonoší a místopředsedou správní rady MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Z výčtu aktuálních aktivit je patrné, že se snažím aktivně působit v regionu a maximálně přispět k zachování rázu Podkrkonoší a posílení mandátů malých obcí vůči kraji. V předchozích pracovních pozicích jsem působil coby vedoucí majetkových odborů v Praze a v Jaroměři, zhruba v trvání dvanácti let.

Ve 43 letech jsem otcem čtyř synů, jsem ženatý a mé záliby jsou spojené s farmařením, ekologií a rekreačním sportem.

Proč kandiduji?

Má kandidatura je vyústěním šestiletého působení v komunální politice. Zkušeností v rámci komunikace představitele malé obce, potažmo předsedy DSO s pracovníky i představiteli KHK, kde vidím možnost posunu, o což bych se rád zasadil a umožnil svým kolegům starostům snadnější spolupráci s KHK.

Jaké mám zkušenosti?

Celkem osmnáct let působení v samosprávě na různých postech jsou pro mne dostatečným zdrojem zkušeností pro možnost jejich využití v rámci kraje. Navíc jsem v rámci regionu již několik let zastáncem zdravého a kvalitního života, což dle mého názoru je otázka následujících volebních období.

Co chci přinést voliči?

Mohu nabídnout dlouholeté zkušenosti z komunální politiky, se zaměřením na životní prostředí a zdravý život v regionu, zastání zájmů malých obcí v rámci kraje a zjednodušení přístupu a komunikace kraje vůči občanům.

Moje volební téma a co budu prosazovat?

Zdravý region pro naše děti. Zajištění maximálně šetrných zásahů do krajiny v rámci těžby, výstavby a budování infrastruktury. Úzká spolupráce kraje se starosty.

JUDr. Ing. Jaroslav Švamberk

svamberk43 LET

PROVOZOVATEL PEKÁRNY A PRODEJNY POTRAVIN

HOŘICE, LES


Kdo jsem?

Více jak dvanáct let provozuji nezávislou maloobchodní prodejnu potravin v Hořicích a osm let i pekárnu s vysoce kvalitním pečivem, které bylo opakovaně oceněno např. certifikátem Regionální produkt Podkrkonoší.

Je mi 43 let, jsem ženatý, mám dceru, rád hraji volejbal a tenis, jezdím na kole, houbařím, cestuji a zajímám se o elektrotechnické novinky.

Proč kandiduji?

Snažím se dělat vše poctivě a s maximálním nasazením. V naší prodejně proto najdete především párky z masa, chleba z mouky, jogurty z mléka… Možná jsme o trochu dražší, ale nebojím se to, co prodáváme, dát i své čtyřleté dceři… Myslím si, že podobně poctivě jde dělat i komunální či krajská politika, a proto podporuji kandidátku TOP 09, kde jsou lidé, kteří chtějí zlepšit žití v našem kraji.

Jaké mám zkušenosti?

Jsem vystudovaný právník a ekonom a mám 22 let praxe v maloobchodu a výrobě potravin. Zastupuji české nezávislé maloobchodníky v evropských organizacích. Mám jasnou představu o tom, co by se pro živnostníky a menší podnikatele mělo dělat a jak je tato skupina lidí důležitá pro celou ekonomiku.

Co chci přinést voliči?

Své zkušenosti, dlouholetou praxi, znalosti, jak to může fungovat jinde a vůli pomoci tomu, aby to přinejmenším stejně dobře fungovalo i u nás.

Moje volební téma a co budu prosazovat?

Pomoc živnostníkům a menším podnikatelům, rozvoj turistického ruchu a sportovního vyžití v našem kraji.

Josef Matyáš

matyas55 LET

PODNIKATEL V OBLASTI VYTÁPĚNÍ A OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

NÁCHOD, BEZPP

Petr Hron

hron39 LET

SVÁŘEČ TONAVA ÚPICE

ÚPICE, BEZPP

Ing. arch. Kateřina Holmová

holmova57 LET

VEDOUCÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

KOSTELEC NAD ORLICÍ, LES

Kdo jsem?

Kateřina Holmová

Proč kandiduji?

Podporuji cíle Liberálně ekologické strany.

Jaké mám zkušenosti?

Půl života  jsem  strávila v Praze a půl v malé obci Královéhradeckého kraje. Pracovala jsem ve státní správě, podnikatelském i neziskovém sektoru jako úředník, projektant i vedoucí manažer.

Co chci přinést voliči?

Příležitost k spokojenému životu.

Moje volební téma a co budu prosazovat?

Péči o krajinu a její přírodní ráz, omezení stavebních zásahů,  záborů  zemědělské půdy, odlesňování, nevhodných rostlinných druhů. Ochranu  prostředí sídel před vlivy průmyslu a dopravy.