Ve Středočeském kraji za LES kandiduje Petr Petřík. Šéfredaktor časopisu Botanika a předseda okrašlovacího spolku jde do krajských voleb na kandidátce Pirátů

Ve Středočeském kraji za LES kandiduje Petr Petřík. Šéfredaktor časopisu Botanika a předseda okrašlovacího spolku jde do krajských voleb na kandidátce Pirátů

Zlepšení stavu ovzduší  a zabránění nekontrolovaného záboru půdy vidí Petr Petřík jako prioritu. Předsedá Okrašlovacímu spolku čelákovickému, který navázal po 120 letech na přerušenou tradici a spolu s příznivci v místě sází stromy, pořádá vycházky do přírody, soutěže a účastní se správních řízení s cílem ochránit přírodu a krajinu před neuváženými a nezvratnými zásahy.

Petr Peřík společně se spolkem prosadil dlouhodobé měření kvality ovzduší v Čelákovicích.

RNDr. Petr Petřík, Ph.D. na národní úrovni koordinuje Platformu pro krajinu.

Petr Petřík opakovaně kandidoval v komunálních volbách a v letech 2010-2014 byl zastupitelem v Čelákovicích.

Petr Petřík pracuje od roku 2000 v Botanickém ústavu Akademie věd ČR a od roku 2013 zasedá v Komisi pro životní prostředí AV ČR, která vydává odborná stanoviska k celospolečenským tématům. Koordinuje Platformu pro krajinu (nasekrajina.eu) usilující o udržitelné hospodaření v krajině.

Ve svém medailonku takto popisuje vlastní cíle a cíle své strany, potažmo svou politickou pozici:  „Jako nutnost vidím podporu ochrany přírody a krajiny na krajské úrovni, která má větší pravomoce a místní úroveň jí je často podřízena. Proto bych rád kandidoval do krajských voleb ve Středočeském kraji, kde mohu působit v poradním orgánu krajské samosprávy pro otázky životního prostředí. Jako prioritu vidím zlepšení stavu ovzduší a informování obyvatel a zabránění nekontrolovaného záboru půdy. Mým posláním je propojit výsledky vědy s běžným životem lidí.  Jsem členem Liberálně ekologické strany.“

Foto V.Srb