Státní rozpočet 2016

Státní rozpočet 2016

Schodek státního rozpočtu je sice snižován, nicméně v době, kdy se nesporně ekonomice daří, by snižování mělo být rozhodně ambicioznější, podle mého názoru zhruba na úrovni 50 miliard schodku. Snaha o obhájení schodku ze strany Andreje Babiše, s tím že schodek je nutný pro zachování priorit rozpočtu (dopravní infrastruktury, podpory výzkumu a vývoje, bezpečnosti, vzdělávání, a zaměstnanosti) je lichá, jen těžko totiž lze uspokojit všechny, a on to musí vědět. Nelze přidat ze státního rozpočtu na platy státním zaměstnancům (hasičům, policistům, učitelům, úředníkům atd.), zároveň investovat do dopravní infrastruktury, zvýšit penze, podporovat kulturu, školství celkově atd.

Schodek snad lze ospravedlnit v době hospodářského útlumu, kdy je potřeba průhledných a specifických investic do rozhýbání ekonomiky, které následně schodek nahradí rozvojem. Případně při jasné snaze o orientaci státu, například na moderní technologie, lze schodek odůvodnit nutnou investicí do školství, vědy, výzkumu, či dotačních programů pro vznikající podniky v určitém odvětví. Takové investice totiž směřují přímo do odvětví, které s velkou mírou pravděpodobnosti může v budoucnosti vytvořit nová pracovní místa, přinést příliv kapitálu, a poskytnou konkurenční výhodu, což vše se následně projeví na daních přicházejících do rozpočtu v následujících letech.

Tím se dostávám k největší slabině rozpočtu, a tou je jeho nekoncepčnost. Postrádá jasně orientovanou vizi, či strategii, která by neskončila jen u rozpočtu, ale vinula by se jasně a zřetelně celkovou koncepcí vládní politiky. Skutečný impuls totiž nepřinesou jen investice, ale úprava legislativního prostředí, zjednodušení administrativy, stabilita daňového zatížení, kvalitní školství, a podobně. Navíc, rozpočet reálně operuje s menší polovinou, jeho větší část je tvořena Mandatorními výdaji (tj. povinné výdaje, např. penze). Ty pokrývají přes polovinu státního rozpočtu, a přitom neexistuje žádná aktuální vize, či studie, která by jejich vývoj do budoucnosti řešila.

Zásadní také je, nakolik by se měly na příjmech projevit EET, které spíše přinesou zatížení podnikatelů a ztížení podnikání, než zefektivnění procesu výběru daní.

Petr Maršálek

Politické spektrum o státním rozpočtu:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10116287760-politicke-spektrum/215411058200028/