Tomáš Havlíček, vodohospodář a krajinný inženýr

Tomáš Havlíček, vodohospodář a krajinný inženýr

Je absolventem oboru vodní hospodářství vodohospodářské stavby na stavební průmyslovce a Stavební fakultě Vysokého učení technického v Brně (ukončení 1985). Po tříletém působení na stavbách se začal zabývat projekcí. Založil a vede společnost Atelier Fontes. Má za sebou realizaci přibližně stovky vodohospodářských a krajinářských studií a projektů.
Při práci na těchto akcích dospěl k poznání, že je potřeba vodohospodářské téma pojímat mezioborově a respektovat širší souvislosti a zájmy i různé hodnoty. „Musíme preferovat multifunkční řešení a soustředit se na plochu povodí. Jen tak budeme schopní čelit narůstajícím problémům.„
V době studií Tomáše Havlíčka nejvíce ovlivnilo Hnutí Brontosaurus, jehož se stal členem. Pořádal akce, na kterých se kombinovala užitečná práce a kvalitní zábava v přírodě. Organizoval i výstavy kreslených vtipů o životním prostředí (Ekofór) a kursy nových vedoucích. Přispěl k zapojování Brontosaurů do společenského a politického života.
Ve veřejných funkcích působil jako poradce ministrů životního prostředí Martina Bursíka a Ladislava Mika a byl členem Dozorčí rady Pozemkového fondu ČR.
Je členem několika odborných, profesních a zájmových organizací. Kromě práce se baví sportem, rybařením a třeba amatérským divadlem (spolek Verdis).
Tomáš Havlíček vyrostl v Tišnově, nyní žije v Brně. Rád má obě města. Je ženatý, má 2 dcery.