Martin Bursík, předseda LES

Martin Bursík, předseda LES

Přírodovědec, bývalý ministr životního prostředí, autor programu Zelená úsporám. Laureát Ceny Josefa Vavrouška za rok 2011, udělené Nadací Charty 77 a Nadací Partnerství za formulování a obhajování moderní politiky ochrany životního prostředí, prosazování energetických úspor a rozvoj obnovitelných zdrojů energie v ČR. Zakladatel Liberálně ekologické strany a její první předseda.

Vzdělání:     1984     Přírodovědecká  fakulta  University  Karlovy  v  Praze,  obor  ochrana         životního  prostředí,   1985       doktor  přírodních  věd  RNDr.  1979-­84   Gymnázium  v  Praze  7,  Nad  Štolou,  přírodovědná  větev.

Profesní  a  veřejná  činnost:  
2013     člen  přípravného  výboru  Liberálně  ekologické  strany
2012 – 2013   přednáší  kurs  Obnovitelné  zdroje  energie  na  České  zemědělské   univerzitě  v  Praze
předseda  Komory  obnovitelných  zdrojů  energie
2012     laureát  Ceny  Josefa  Vavrouška  Nadace  Charty  77  a  Nadace  Partnerství
2010     přednáší  Environmentální  politiku  na  New  York  University  of   Prague
2009     předseda  Evropské  rady  ministrů  životního  prostředí  (CZPres)
2009     politicky  prosadil  a  odstartoval  program  „Zelená  úsporám“  GIS  v  ČR
2007 -­ 2009   místopředseda  vlády  a  ministr  životního  prostředí
10-­12/2007   přechodně  pověřen  vedením  resortu  Ministerstva  školství,   mládeže  a  tělovýchovy
2005-­2009     předseda  Strany  zelených
2006     přivedl  Stranu  zelených  do  Poslanecké  sněmovny
2002–2005     externí  poradce  ministra  životního  prostředí  pro  oblast energetiky  a  životního  prostředí
2001–2003     Team  Europe,  člen  poradního  sboru  expertů  při  Informačním         centru  EU  v  Praze
1999 -­2013   konzultant  v  oboru  životní  prostředí  a  energetika
1998     ministr  životního  prostředí  ČR  v  Tošovského  vládě
1998–2002     člen  zastupitelstva  hl.m.  Prahy,  člen  výboru  pro  životní  prostředí,
1994–1998     člen  zastupitelstva  hl.m.  Prahy,  předseda  výboru  pro  životní  prostředí
1990       Kongres  spojených  států,  stáž  k  environmentální  legislativě  v  kanceláři  Jim  McDermotta
1990–1992     Česká  národní  rada  (ČNR),  poslanec,  člen  výboru  pro  životní   prostředí  za  OF  a  předseda  poslaneckého  klubu  OH
1984–1989     Stavební  geologie  n.  p.,  vědecký  pracovník  –  matematické           modelování  v  hydrologii       1989     signatář  Hnutí  za  občanskou  svobodu