Z regionů: představujeme vám volební seskupení SPOLU V ČELÁKOVICÍCH

Z regionů: představujeme vám volební seskupení SPOLU V ČELÁKOVICÍCH

Spolu v Čelákovicích 

Vážení spoluobčané,

bydlíme v Čelákovicích a není nám lhostejné, v jakém místě žijeme. Chceme, aby naše město bylo místem, kde chceme žít. Jsme společenstvím lidí, jsme odborníky ve svých profesích a mající dostatek životních zkušeností z veřejného života, abychom své znalosti mohli využít ku prospěchu Vás, našich spoluobčanů, a především města Čelákovic. Naše představy o životě v Čelákovicích jsme shrnuli ve volebním programu SPOLU V ČELÁKOVICÍCH. Cílem je pro nás žít ve městě zdravém, přátelském a bezpečném.

Město zdravé. Bez zdraví není nic. Zdraví v supermarketu nekoupíte, ale můžeme vytvořit podmínky pro kvalitní životní prostředí. Čisté ovzduší i voda, méně hluku, čisté město a zachovalá příroda kolem nás jsou nezbytné pro naše zdraví. Víme, že všechno toto nemůžeme ovlivnit, ale minimálně bychom měli vědět, jak na tom jsme. Proto:

1. Provedeme měření kvality ovzduší i vody a měření hladiny hluku

2. Rozšíříme odvoz tříděného odpadu

3. Vypracujeme koncepci údržby a výsadby veřejné zeleně

Město přátelské. Jsme přesvědčeni, že vstřícnost města k dětem, rodičům i seniorům vytváří příznivé společenské klima. Radnice proto musí podporovat sociální programy pro potřebné, zaručit kvalitu obecních bytů a volnočasové aktivity ve sportovních klubech a zájmových sdruženích. To je i náš cíl. Proto:

1. Zajistíme pravidelný dialog s veřejností a zkvalitníme práci úředníků

2. Zvýšíme investiční podporu do zařízení sociálních služeb (školka, dům seniorů a stacionář)

3. Zajistíme rekonstrukci nájemních bytů a zrušíme neprůhledný systém jejich přidělování

4. Provedeme dostavbu ZŠ Kostelní, ZUŠ a podpoříme rekonstrukci městského stadionu

Město bezpečné. Jsme přesvědčeni, že pocit bezpečí patří mezi základní životní hodnoty. Zvýšíme nejen ochranu občanů, jejich majetku, ale také zajistíme dopravu s koncepcí pamatující na pěší i cyklisty a bezpečnost dětí při cestě do školy a zpět. Nechceme se smířit s dopravní situací v centru města, kde každý den Masarykovou ulicí projíždí více než 10 000 aut. Městská policie má naši podporu v dalším zkvalitnění její práce zejména ve snížení kriminality. Naše hlavní aktivity proto vychází z předpokladů, že:

1. Posílíme protidrogovou prevenci na všech stupních

2. Zpracujeme koncepci dopravy s důrazem na chodce a cyklisty

3. Městská policie je významným zdrojem informací pro občany a turisty

Neslibujeme nesplnitelné. Budeme spolupracovat s dalšími stranami, a pokud budeme v opozici, nepřestaneme pracovat ve prospěch města. Zapojíme do společné práce co nejširší počet občanů, s kterými plánujeme i pravidelná setkávání (FORUM) s cílem zjistit jejich aktuální potřeby. Více informací najdete na našich internetových stránkách, kde se mimo podrobného volebního programu seznámíte i s našimi kandidáty a transparentním účtem.

Zveme Vás na předvolební grilování v sobotu 4. října od 16 hodin na zahrádku „U Najmanů“ na Masarykově ulici 213 v Čelákovicích.

RNDr. Petr Petřík, Ph.D. – lídr kandidátky

www.spoluvcelakovicich.cz

https://facebook.com/spoluvcelakovicich