V Museu Kampa se debatovalo o energetické nezávislosti na Rusku

V Museu Kampa se znovu debatovalo o rusko-ukrajinské krizi a energetické nezávislosti na Rusku

Diskusní večer v Museu Kampa moderoval Michal Kocáb. V úvodu zavzpomínali na diskusní večery, které organizoval Václav Havel a moderoval právě Michal –  Amálie.

Diskuse o hodnotách demokracie a svobody se rychle stočila na to nejaktuálnější téma ruské hrozby.  Podle Martina Bursíka Rusko rozšiřuje vlastní impérium a překlesluje hranice Ukrajiny používáním hrozby zastavení dodávek energií. 

Je zcela zásadní, zda se s tím Evropa smíří, podlehne strachu a potvrdí tak vlastní zranitelnost. Anebo obrátí situaci proti Putinovi, učiní ze současné slabosti silnou stránku a vyváže se ze závislosti na Rusku.

Kromě politického, ekonomického, psychologického a historického pohledu na dané téma se debatující pokusili navrhnout varianty řešení problému a odhadnout budoucí události. Zazněly názory, že k ekonomickým sankcím nedojde z důvodu důležitosti ruského trhu pro celou Evropu. Na druhou stranu Martin Bursík zdůraznil, že ruskou jistotu v podobě nerostných surovin by bylo možné oslabit budováním energetické nezávislosti na Rusku.

Martin Bursík zdůraznil, že specifickým problémem ČR je silný ruský vliv, nejen na politiku, ale také – a zejména na plynárenství již od 70. let. Proto se opakovaně setkáváme s argumentací „dodávky plynu z Ruska byly vždy bezpečné a spolehlivé“ nebo „bez ruského plynu se nikdy neobejdeme“.

Bývalý ministr životního prostředí přichází s návrhem konkrétních opatření, která umožní ČR vyvázat se z energetické závislosti na Rusku, a otevřít tak politickou, expertní a společenskou diskusi na toto téma.

Debata trvala více než dvě hodiny a pokračovala neformální rozpravou, při které přítomní setrvali až do pozdních večerních hodin.