Prolomení limitů těžby na dole Bílina

Prolomení limitů těžby na dole Bílina

„Česká vláda porušila 24 let platné slovo a prolomila územně ekologické limity těžby hnědého uhlí na dole Bílina. Těžba nebude ukončena v roce 2038, jak bylo plánováno, ale o dvacet let později. Má být vytěženo o 123 miliónů tun uhlí více, které se přirozeně spálí a emise budou mít negativní dopad na stav ovzduší, zdraví obyvatel a klima. Přes toto bezprecedentní porušení slova vlády a nezodpovědné rozhodnutí jsem přesvědčen, že po roce 2038 nebude uhlí konkurenceschopné a těžba bude tak jako tak z ekonomických důvodů ukončena.

Je zřejmé, že vláda není schopna sledovat dynamický vývoj a trendy moderní energetiky. Zpátečnictví vládního rozhodnutí podtrhuje skutečnost, že dnes se vyšplhala cena povolenek na vypouštění emisí skleníkových plynů na tříleté maximum a dosáhla hodnoty 8,51 EUR/tunu. To jen podtrhuje tezi o neekonomičnosti výroby energie z uhlí v budoucnosti.

Naskýtá se otázka, zdali skutečným důvodem rozhodnutí vlády není snaha zvýšit hodnotu akciové společnosti Severočeské doly, jejichž 100% vlastníkem je polostátní ČEZ.“

Martin Bursík