Program bydlení na Praze 10 snad končí, otázky zůstávají

Program bydlení na Praze 10 snad končí, otázky zůstávají

Jak již jsme Vás informovali, je na Praze 10  podpůrné sociální bydlení realizováno na základě spolupráce se společností Program bydlení a.s., které mělo být smlouvou uzavřenou jen několik dní před loňskými komunálními volbami, svěřeno 80 bytů a to za měsíční nájemné 1 Kč. Naplnění této smlouvy by MČ Praha 10 přineslo měsíční ztrátu převyšující 500 tis. Kč a to z důvodu ušlého nájemného. Poté, co na červnovém jednání zastupitelstva MČ Praha 10 odmítla vládní kolice zařadit tento bod na program jednání, zabývalo se zastupitelstvo tímto problémem na svém zářijovém zasedání.

V mezidobí provedli pracovníci ÚMČ Praha 10 sérii kontrol, při kterých bylo zjištěno, že ani jeden z kontrolovaných bytů, kterých nakonec MČ Praha 10 předala společnosti Program bydlení a.s. celkem 36, neslouží pro účely sociálního bydlení. Z uvedeného důvodu vypověděla MČ Praha 10 společnosti Program bydlení a.s. příslušnou smlouvu.

Koalice Vlasta daný krok vítá, je však toho názoru, že by tento správný krok neměl zůstat osamocen a je zapotřebí uvážlivě přistoupit i k dalšímu postupu. Samotná výpověď totiž ještě nezaručuje, že se MČ Praha 10 dostane okamžitě ke svému majetku v podobě svěřených bytů. Ty musí společnost Program bydlení a.s. MČ Praha 10 buď dobrovolně vydat, nebo se jejich vydání bude muset MČ Praha 10 domáhat soudní cestou. V takovém případě by po celou dobu sporu MČ Praha 10 přicházela o příjmy z možného pronájmu těchto prostor.

Dobrovolnému vydání předmětných bytů by jistě přispělo, kdyby MČ Praha 10 po společnosti Program bydlení a.s. nepožadovala vydání příjmů, kterých společnost dosáhla tím, že pronajaté byty podnajímala v rozporu se smlouvou.

Aby se mohli zastupitelé správně rozhodnout, zda je pro MČ Praha 10 výhodnější nepožadovat po společnosti Program bydlení a.s. vydání příjmů získaných v rozporu se smlouvou, ale získat zpět svěřené byty bez zbytečného odkladu, anebo i za cenu rizika složitějšího přebírání předmětných bytů vzniklou ztrátu po společnosti vyžadovat, předložili zastupitelé koalice Vlasta Pavel Mareš /KDU-ČSL/ a Milan Mraček /LES/ na Výboru zdravotním a sociálním návrh usnesení, kterým se Výbor obracel na zástupce starostky Petra Davida /ANO 2011/ s výzvou, aby nechal vyčíslit výši potencionálních příjmů, které by mohla MČ realizovat, kdyby byty, které na základě smlouvy předla společnosti Program bydlení a.s., pronajala na základě zásad pro pronajímání bytů a současně, aby byla vyčíslena částka, kterou společnost Program bydlení a.s. utržila za podnajímání předmětných bytů v rozporu se smlouvou. Tento návrh usnesení podpořili všichni přítomní členové výboru. Z nepochopitelných důvodů však pro totožné usnesení na jednání ZMČ Praha 10 podpořili pouze zastupitelé z řad koalice Vlasta, když ostatní členové Výboru zdravotního a sociálního své jen 4 dny staré stanovisko změnili.  

Zatím je předčasné předjímat, zda takovýto podklad pro rozhodování v dané otázce vznikne či nikoliv, ale postup zastupitelů, kterým se ochuzují o relevantní podklady pro své rozhodování v takto důležité věci, je přinejmenším zarážející.