Podle senátora Přemysla Rabase probíhá příprava projektů z Fondu spravedlivé transformace na severozápadě Čech netransparentně a nahrává velkým hráčům, těžařským a chemickým firmám

Podle senátora Přemysla Rabase probíhá příprava projektů z Fondu spravedlivé transformace na severozápadě Čech netransparentně a nahrává velkým hráčům, těžařským a chemickým firmám

Vláda jedná o rozdělení desítek miliard korun z Fondu spravedlivé transformace. Podle senátora Přemysla Rabase, zvoleného s podporou LES,   probíhá ale příprava projektů na severozápadě Čech netransparentně, v rozporu s účelem evropského programu a především nahrává velkým hráčům,  těžařským a  chemickým firmám.

 Fond spravedlivé transformace má pomoci uhelným regionům s přechodem od špinavé energetiky k novým oborům, a to podporou drobného a středního podnikání a budováním obnovitelných zdrojům energií. Senátor Rabas i Leo Steiner, bývalý náměstek ředitele Státního fondu životního prostředí, se kriticky staví k zásobníku projektů, který je součástí ministry projednávaného materiálu.

„Je poměrně absurdní, že na severozápadu Čech se příprava projektů pro odchod od uhelné energetiky stala doménou těžařských a chemických firem, které ve stylu centrálního plánování hospodářství připravují megalomanské projekty, jejichž ekonomický a sociální přínos pro region je v některých případech hodně diskutabilní. Z přípravy projektů, které mají průmyslový severozápad Čech postavit na nohy, byly v podstatě vyloučeny malé a střední firmy, široká veřejnost a většina místních neziskových organizací.  To je špatně a hlavně v rozporu s cíli evropského Fondu spravedlivé transformace,“ uvedl chomutovský senátor Přemysl Rabas.  

V přehledu potenciálních projektůjsou především plány těžebních společností, státního podniku Palivový kombinát nebo chemických firem. Ale nákladné projekty chystá také ústecká univerzita nebo okresní hospodářské komory.

Při čtení některých projektových záměrů vidím rukopis, který znám z projektů ROP Severozápad. Nulová inovace, neužitečnost, diskutabilní přínos pro rozvoj regionu – to vše zabaleno do vzletných a líbivých frází. Bude na novém vedení kraje, aby do procesu přípravy projektů razantně vstoupilo a vtáhlo do hry ty, kterým je podpora pro uhelné regiony určena. Projekty je třeba pečlivě naplánovat se širokou veřejností tak, jak se to dělá ve vyspělé Evropě. Severočeský způsob, kdy zdroje ovládne úzká skupina lidí, musíme opustit. Víme, k čemu to vedlo naposledy,“ upozornil Leo Steiner, který dříve pomohl rozkrýt dotační podvody v programu ROP Severozápad.

„Věřím, že i vláda uzná, že předkládaný materiál je ušit horkou jehlou a že takto se obnova našeho regionu plánovat nemůže. Z rozhovorů s podnikateli, se starosty obcí a zástupci neziskových organizací v senátním obvodu vím, že proces přípravy na čerpání z Fondu spravedlivé transformace je pro mnoho z nich nesrozumitelný. Věřím, že to není ze strany vládních a místních úředníků záměr. Chceme-li náš region posunout do 21. století, musíme použít moderní a transparentní způsoby zapojení široké veřejnosti a místních patriotů do plánování a opustit megalomanské uvažování jako za dob socialismu,“ doplnil senátor Přemysl Rabas.

Přípravu na čerpání prostředků z Fondu spravedlivé transformace kritizovala ve videu (https://youtu.be/DjkEpSXD1ws) už před krajskými volbami koalice Spojenci pro kraj, která se podílí na krajské vládě.

Foto Miloš Štáfek