Liberálně ekologická strana jde do eurovoleb s nekonečnou osmičkou

Liberálně ekologická strana jde do eurovoleb s nekonečnou osmičkou
LES si váží Evropské unie jako unikátního mírového projektu. K hodnotám a prioritám LES ve volbách do Evropského parlamentu patří  svobodná a nezávislá Česká republika jako součást  bezpečné Evropské unie, evropské občanství,  čistý vzduch, voda a potraviny pro naši i budoucí generace, rovnost šancí a důstojný život pro všechny.
Volební program vychází z Manifestu liberála (viz www.stranales.cz) a zdůrazňuje liberální hodnoty svobody omezené právem druhých a odpovědnost ve vztahu k budoucím generacím, kterým chceme a musíme zanechat  zdravou planetu.
Trojicí vedoucí kandidátku do Evropského parlamentu je bývalá velvyslankyně v Bruselu Milena Vicenová, zástupce nevládních iniciativ Roman Haken, člen LES, a Olga Sommerová, filmová dokumentaristka a první místopředsedkyně LES. Na kandidátní listině jsou principem „zipu“ zastoupeny ženy stejně jako muži.  Na kandidátce jsou členové vedení LES, včetně symbolické účasti předsedy LES Martina Bursíka na posledním místě kandidátky.
Pro stranu LES je normální, že všichni kandidáti mají čistý štít, nekomunistickou minulost a negativní lustrační osvědčení. Odmítáme relativizaci hodnot a vztahu k minulosti. Podporujeme principiální postoj vůči Ukrajině a Rusku, uvědomujeme si, že jsme v historickém okamžiku a bojujeme za naši společnou evropskou svobodu a hodnotové ukotvení. Zavedení sankcí proti Rusku je principiální reakci na nepřijatelnou vojenskou invazi do suverénní země.
Jednička kandidátky LES Milena Vicenová  vnesla  do kampaně tato tři témata: 
1. urychlené zavedení tvrdých sankcí proti putinovskému Rusku, tj. neudělování víz pro ruské občany, zmrazení kont a podporu uzavření asociační dohody s Ukrajinou, Gruzií a Moldavskem, usilujeme o evropské občanství a evropský pas,
2. podpora využívání  lokálních zdrojů energie a potravin a přijetí závazku 40% úspory energie v rámci klimaticko-energetického balíčku,
3. vytvoření podmínek, aby se ženy mohly svobodně rozhodnout, jak chtějí pečovat o děti a kdy se vrátí a v jakém rozsahu do práce.
Strana uplatňuje princip etického financování volební kampaně.
Mezi kandidáty a kandidátkami jsou mimo jiné:
– ředitelka Lauderových škol při Židovské obci v Praze, vdova po disidentovi a ministrovi životního prostředí Ivanovi Dejmalovi paní Kateřina Dejmalová,
– představitel Koalice STOP HF proti těžbě břidličných plynů Josef Matyáš,
– zástupce iniciativy Chceme demokratickou Ukrajinu skaut Martin Uhlíř,
– bývalá ministryně pro lidská práva Džamila Stehlíková,
– člen stínové vědecké rady Národního parku Šumava Karel Matějka,
– bývalá poslankyně, někdejší předsedkyně Výboru pro Evropské záležitosti Kateřina Jacques,
– publicistka, vydavatelka, ženská aktivistka Kateřina Jonášová,
– Ital, ekonom, podnikatel trvale žijící v České republice, Francesco Vitale.
– vedoucí místních akčních skupin MAS Ostrožsko a Horňácko Jana Bujáková a MAS Kyjovské Slovácko v pohybu Anna Čarková.